KILIÇDAROĞLU, AMASYA MİTİNGİNDE KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Getirilmek istenen sistemin freni yoktur, çünkü hesap vereni yoktur. Bu sistemde bir kişiyi, başkanı ikna ettiğiniz zaman Türkiye Cumhuriyeti´ni en geç 24 saat içinde ele geçirebilirsiniz. Hiçbir mekanizması yoktur" dedi.
Tarih: 15.3.2017 15:45:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Getirilmek istenen sistemin freni yoktur, çünkü hesap vereni yoktur. Bu sistemde bir kişiyi, başkanı ikna ettiğiniz zaman Türkiye Cumhuriyeti´ni en geç 24 saat içinde ele geçirebilirsiniz. Hiçbir mekanizması yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Amasya Mitinginde yaptığı konuşma şöyle:
Bugün güzel bir gün, bugün bereketli bir gün, bugün anayasa değişikliğini konuşacağız. Sizden özel isteğim var, slogan atmadan lütfen beni bir dinleyin. Çünkü düşünmemiz gereken bir gün, sandığa giderken düşüneceğiz. Kimi düşüneceğiz? Türkiye´yi düşüneceğiz. Kimi düşüneceğiz? Bayrağımızı düşüneceğiz. Kimi düşüneceğiz? Birlikte yaşamayı düşüneceğiz. Kimi düşüneceğiz? Evlatlarımızı düşüneceğiz. Kimi düşüneceğiz? Birlikte yaşamanın sevincini nasıl yakalayabiliriz bunu düşüneceğiz. Nerede, nasıl, ne zaman, nerede ne yapıyoruz oturacağız düşüneceğiz, konuşacağız, tartışacağız ve sandığa öyle gideceğiz.

AMASYA, TARİHİMİZİN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞIDIR

Diyebilirsiniz ki, neden Amasya´da böyle bir toplantı yaptınız? Amasya bizim tarihimizin önemli bir kilometre taşıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Amasya´ya geldiğinde bir Amasya Tamimi, bir Amasya Genelgesi yayınladı. Dedi ki, o genelgede “Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Amasya ne kadar gurur duysa azdır. Böyle bir genelgeye sahip olmak her şehre nasip olmaz.

ANAYASA HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI OLMAK ZORUNDADIR

Evet, şehzadeler kenti, Ferhat ile Şirin´in kenti ama Amasya Genelgesinin de kenti. Bakın, şu anda bu meydanda her partiden insanımız var. Her partiden insana gönül borcumuz var. Her partiden insana, kardeşime sesleniyorum. Biz Türkiye´de yaşıyorsak, beraber yaşıyorsak, aynı havayı teneffüs ediyorsak, bir anayasa, hepimizin canını ve malını güvenlik altına alan bir anayasa olmalıdır. O anayasa hepimizin anayasası olmalıdır. Benim gibi düşünmeyen insanın da anayasası olmalıdır. Ben düşünüyorum diye herkes gibi düşünmek zorunda olmamalıdır. Anayasa bir uzlaşma belgesi olmalıdır. Anayasa bizim, hepimizin ortak paydası olmak zorundadır ve o nedenledir ki, anayasa değişikliğini görüşürken bu A partisinin, B partisinin görüşü değildir. Beraber düşüneceğiz hepimiz hangi partiden olursak olalım.

Bakın burada hiçbir siyasi partinin bayrağı yok. Niye yok? Çünkü anayasa bir partinin anayasası değil, hepimizin anayasası. O nedenle sandığa giderken ister sağcı olalım, ister solcu, ister ortacı, ister doğuda yaşayalım, ister batıda, ister güneyde, ister kuzeyde, istersek yaşam tarzımız farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir. Ama biz bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kutuplaşmak değil, kavga etmek değil, bir arada yaşamak istiyoruz. Caddede, sokakta gördüğümüzde birbirimizi tanımasak bile selam vermek istiyoruz, merhaba demek istiyoruz. Anayasa bize bu güvenceleri sağlamalı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK´E VERİLMEYEN BİR YETKİYİ, BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE BİR KİŞİYE VERECEĞİZ

Şimdi ben sizlere bazı sorular soracağım ve cevabını da vereceğim. Birinci sorumuz şu; Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı, tarafsız mı olmalı? Eğer Cumhurbaşkanı taraflı olmalıdır diyorsa bir vatandaşım, sandığa gitsin “Evet” oyuna mührünü bassın. Eğer vatandaşımız Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır, Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır, Cumhurbaşkanı 80 milyonu temsil eder, Cumhurbaşkanı arabasında Türk bayrağını taşıyan 3 kişiden birisidir o nedenle tarafsız olması gerekir ve devletin uyum içinde çalışması için mücadele etmesi, çaba göstermesi, olayları gözlemesi gerekir diyorsa, o zaman gidecek “Hayır” oyuna mührünü basacak. Bakın bunun partiyle bir ilgisi yok, A´yla, B´yle bir ilgisi yok. Bütün mesele şu; Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı, tarafsız mı olmalı? Tarafsız diyorsanız yer belli, adres belli, tercih belli mührünüzü oraya vuracaksınız.

Birinci soruda anlaştık mı? Güzel.

İki; daha önemli bir soruya geliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 80 milyonun iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sizin oy verip parlamentoya gönderdiğiniz temsilciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşını yöneten bir meclis. O nedenle “Gazi Meclis” diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs Barış Harekatını yöneten bir meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi, top sesleri arasında 15 Temmuz´da havadan bombalanırken, sabaha kadar çalışıp darbe girişimini püskürten meclis. Şimdi sorumuz şu: Bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisini hiçbir gerekçe göstermeden feshetsin mi, feshetmesin mi? Eğer, hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, bir vatandaşım çıkıp da, “Ya bir kişiye yetki verelim gitsin canının istediği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisini feshetsin, yeniden seçime götürsün” diyorsa, tercihini gidip “Evet”ten yana kullanabilir. “Hayır, ben 80 milyon vatandaş olarak milletvekilimi seçiyorum, meclise gönderiyorum ve o meclis milli iradeyi temsil ediyor, milli iradeyi benim dışımda, halkın dışında hiç kimse feshedemez” diyorsanız, onun da yolu bellidir gideceksiniz “Hayır”dan yana tercihinizi kullanacaksınız. Anlaştık mı?

Size bir şey daha söyleyeyim. 1924 Anayasası görüşülürken bu yetki Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e verilmek istenir, meclisi feshetme yetkisi. İki genç milletvekili kürsüye çıkarlar derler ki, “Biz Gazi Paşa´yı seviyoruz, Gazi Paşa önemli bir komutandır, Türkiye için ne yaptığını çok iyi biliyoruz, ama bizi buraya Gazi Paşa değil, bizi buraya millet gönderdi. Millet gönderdiğine göre Gazi Paşa Meclisi feshedemez, böyle bir yetkiyi veremeyiz.” Ve yapılan oylamada büyük bir çoğunlukla reddediliyor. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e verilmeyen bir yetkiyi, bu anayasa değişikliğiyle bir kişiye vereceğiz.

TBMM´Yİ FESİH YETKİSİYLE 80 MİLYONUN İRADESİ SIFIRLANIYOR

Eğer, bakın hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Bir kişiye bu kadar yetki verilmez. Türkiye Büyük Millet Meclisini fesih yetkisini verdiğiniz zaman 80 milyonun iradesini sıfırlamış oluyorsunuz. 80 milyon milletvekili seçip gönderiyor, bir kişi kalkıyor 80 milyonun iradesine yok diyor ve meclisi feshediyor.

O nedenle sandığa giderken düşüneceğiz. O nedenle söylüyorum bu işin partisi yoktur. Bu bir memleket meselesidir, hepimizin meselesidir. Onun için ikinci soruda da anlaştık değil mi? Güzel.

BİR KİŞİYE BU KADAR YETKİ VERİLMEZ

Geliyorum üçüncü soruya; devletin işleyişini ve yapısını bir kişi tek başına düzenleyebilsin mi? Biraz açayım ne demek bu? Çünkü vatandaşlarımızın bir kısmı bilmeyebilir. Devletin yapısı ve işleyişi şu değerli arkadaşlar. Devlette kim müsteşar olacak, kim vali olacak, kim kaymakam olacak, kim hakim olacak bunların tamamına bir kişi karar verecek. Eskiden kim karar veriyordu buna? TBMM karar veriyordu. Müsteşarın nitelikleri belli, büyükelçinin nitelikleri belli, genel müdürün nitelikleri belli, öğretmenin nitelikleri belli, profesörün nitelikleri belli. Kim nerede, nasıl, hangi mevkiiye gelecekse onun kuralları kanunlarla belirlenir ve TBMM belirler. Şimdi deniyor ki, yeni anayasa değişikliğiyle bunların tamamını kaldıralım ne gerek var buna, ne gerek var bu meclise? Ne yapalım? Bir kişi tek yetkili olsun o kimi isterse oraya atasın. Buna ne diyoruz? Bakın, bunun da hiçbir partiyle ilgisi yok. Hepimizi ilgilendiren bir sorun bu. Bir kişiye bu kadar yetki verilmez. O zaman şu soru olacak. Bu meclisin ne işi var? Devlette liyakat sistemini çökertmiş oluruz.

Geliyorum bir başka soruya. Başbakanlık kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı? Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Başbakanlık var. Osmanlı döneminde padişah var ama Başbakanlık görevini üstlenen veziri azam var. Yani o da Başbakan. Niye Başbakanlığı kaldırıyoruz? Eğer bir vatandaşım, “Ya bu ülkede Başbakanlığa hiç gerek yok, ne gerek var Başbakanlığa” diyorsa gidip “Evet” oyu kullanacak. “Hayır efendim, Başbakanlık geleneği var bizim ülkemizde, demokrasinin geleneğidir, Başbakan hesap verir, Başbakan yatırım programları hazırlar, şunu yapar, bunu yapar, güvenoyu ister, biz Başbakanlığı isteriz” diyorsanız gideceksiniz hayır oyunu kullanacaksınız. Anlaştık mı burada da?

BU DEĞİŞİKLİK MECLİSİ VE MİLLİ İRADEYİ KÜÇÜMSÜYOR

Şimdi değerli arkadaşlarım bir diğer soru; bir partinin Genel Başkanı hem Başkan, hem partinin Genel Başkanı. Hakim tayin etsin mi, etmesin mi? Savcı tayin etsin mi, etmesin mi? Bakın bunun da hiçbir partiyle ilgisi yok. Bir partinin Genel Başkanı Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 12´sini tayin ediyorsa, orada adalete siyaset girer. Eğer partinin Genel Başkanı Hakimler Savcılar Kuruluna hakim tayin ederse orada adalet siyasallaşmıştır. Niye diyoruz camiye siyaset girmesin, niye diyoruz adliyeye siyaset girmesin, niye diyoruz kışlaya siyaset girmesin, niye diyoruz okula siyaset girmesin? Söylüyoruz ki, çünkü camiye her görüşten vatandaşımız gider, siyaset girerse camiler bölünür. Kışlaya hepimizin çocukları askere gidiyor, bakıyorlar mı hangi partiden çocuklar geldi diye. Bakmıyorlar. Siyaseti sokarsanız bölünür. Bu soruda da anlaşıyor muyuz? Güzel. Hangi partiden olursa olsun vatandaşım sandığa giderken Nisan ayında elini vicdanına koyacak ve öyle gidecek.

Bir başka soru; kurulacak olan hükümet TBMM´den güvenoyu istesin mi, istemesin mi? Eğer vatandaşlarımız hangi partiden olursa olsun ya bir hükümet kurulur, çoğunluk partisinin Genel Başkanı Başbakan olur, hükümet programını hazırlar, TBMM´ye getirir, TBMM´den güvenoyu alır ve yoluna devam eder. Usul böyle. Yeni değişiklikte ne oluyor? Yeni değişiklikte bir hükümet var ama TBMM´den güvenoyu istemiyor niye? Çünkü diyor ki, bu meclisten ben niye güvenoyu isteyeceğim ki, ne gereği var diyor. Meclisi küçümsüyor, meclisi aşağılıyor, milli iradeyi küçümsüyor, milli iradeyi aşağılıyor. Bakın bunun da hiçbir partiyle ilgisi yok. Bana söyler misiniz bunun hangi partiyle ilgisi var? Dolayısıyla, hangi partiden olursa olsun vatandaşım sandığa giderken elini vicdanına koyacak. Başbakan hükümet programını hazırlayacak, gelecek TBMM´den güvenoyu isteyecek niye istemiyor?

550 KİŞİ İÇİNDEN BAKAN OLACAK ADAM YOK MU?

Başka bir konu değerli arkadaşlarım, bugünkü modelde Başbakan var milletvekili, bakanlar var milletvekili, hepsi milletvekili ve bunlar parlamentoya gelirler hesap verirler. Bütçeleri gelir, gensorular gelir, soru önergeleri gelir gene hesap verirler. Bir sorun çıkar, sizin bir sorununuz çıkar tapuda, nüfusta başka bir yerde Ankara´ya atlar gidersiniz milletvekiliyle görüşürsünüz benim bu sorunumu çöz diye. O da açar bakanla konuşur. Soru çözülür çözülmez oturursunuz en azından TBMM´de bir çay, kahve içersiniz. Yeni modelde ne bakanlar, ne de başkan yardımcılarının hiçbirisi milletvekili değil. Ama hepsinin milletvekili gibi dokunulmazlığı olacak. Hiçbirisi TBMM´ye hesap vermeyecek. Allah aşkına hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımın sağduyusuna sesleniyorum. Biz 550 milletvekilini niye meclise seçip gönderiyoruz? Bunların içinden bakan olacak bir adam yok mu yani? Bir adam çıkmayacak mı yani? Niye dışarıdan atanıyor? Millete mi güvenmiyorlar? Hani milli irade, milli irade diyorlar e milli irade milletvekili seçti. İçlerine bak, kendi partinden yetkili gerçekten konusunda uzman pek çok milletvekili var getir bakan yap. Olmaz başkalarını yapacağız. Herkes elini vicdanına koyacak sandığa öyle gidecek değerli arkadaşlarım.

550 MİLLETVEKİLİ BİLE FAZLA, NİYE 600?

Başka bir soru; milletvekili sayısını 550´den 600´e çıkarıyoruz. Allah aşkına bunu size anlatan bir Allah´ın kulu çıktı mı? Niye 600´e çıkıyor, hangi gerekçeyle 600´e çıkıyor? Bir Allah´ın kulu çıkıp desin ki, şunun için biz 600´e çıkarıyoruz. 550 milletvekili bile fazla normali 450´dir. Ha benim için fark etmez. Niye fark etmez? 600 milletvekiline çıkacak parayı sizler ödeyeceksiniz, vergilerinizle ödeyeceksiniz. Onlarda ballı maaşlarını almış olacaklar. Kendilerinin bir zararı yok. Zarar sizin sırtınıza biniyor. 5 yıllık maliyeti 187 trilyon lira. Niye vatandaştan bu para alınıyor, hangi gerekçeyle alınıyor? Hükümet güvenoyu vermeyecek, aralarından bakan çıkmayacak, gensoru verilemeyecek. Peki bu 600´e niye çıkarıyoruz? Daha da düşmesi lazım.

BİZİM ÇOCUKLARIMIZ ŞEHİT OLUR, ONLARIN ÇOCUKLARINA KAYMAKLAR HAZIRLANIR

Başka bir şey daha. Size bir soru soracağım. İçinizde 18 yaşında çocuğu olan mutlaka vardır veya 18 yaşında torunu olan vardır. 18 yaşında çocuğum bu anayasa değişikliği geçerse milletvekili olacak diyen bir Allah´ın kulu var mı el kaldırır mı ben de bir göreyim Allah aşkına.

Değerli arkadaşlarım, sevgili Amasyalılar, kuvva-i milliyenin kenti, milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen kent, güzel Amasya, bu anayasa değişikliğinde vatandaşa hazırlanan tuzağı görüyor musunuz? 18 yaşında milletvekili olacak yetmiyor, ömür boyu askerlikten muaf olacak yetmiyor, iki yıl milletvekilliği yaptıktan sonra milletvekili emekli aylığı almaya hak kazanmış olacak. Bu kadar ballı bir böreği gariban Mehmet´in, Ahmet´in çocuğuna mı verecekler? Bizim çocuklarımız askere gider, bizim çocuklarımız eksi 35 derecede terörle mücadele eder, bizim çocuklarımız El Bab´a gider, bizim çocuklarımız şehit olur, onların çocuklarına böyle kaymaklar hazırlanır. Buna kim evet diyecek? Vicdan sahibi kim evet diyecek?

ÇİFT BAŞLILIK ANAYASAL KURUM HALİNE GELECEK

Diyorlar ki, bu anayasa değişikliği gerçekleşirse çift başlılık kalkacak. Allah aşkına inanan var mı? Tam tersine çift başlılık anayasal kurum haline gelecek. Çünkü Başkan hem Başkan olacak, hem bir siyasi partinin Genel Başkanı olacak. Çift başlı.

Şimdi ben Amasya´yı merak ediyorum, Başkan seçildi diyelim Amasya´da partisinin bir İl Başkanı olacak birde Vali olacak. Şimdi Başkanı kim temsil edecek? Bugünkü modelde Cumhurbaşkanını Vali temsil eder. İl Başkanını Sayın Başbakan kimse Binali bey buradaki AKP´nin İl Başkanı da Başbakanı temsil eder. Yani kendi Genel Başkanını temsil eder. Yeni modelde? Valiyle İl Başkanını aynı kişi temsil edecek. Şimdi İl Başkanı mı daha güçlü, Vali mi daha güçlü? Alın size bir kavga. Vali diyecek ben temsil ediyorum, İl Başkanı diyecek ki bırak sen onları ben temsil ediyorum diyecek, ben seçimle geldim diyecek, ben daha güçlüyüm diyecek. Aralarında derin bir yarılma olacak. Yani çift başlılık kalkmıyor, millete doğruları söylemiyorlar.

NE TERÖRÜN, NE EKONOMİK İSTİKRARIN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE BİR İLGİSİ YOK

Efendim deniyor ki, bu anayasa değişikliği geçerse terör kesin bitecek. İnanan var mı? Kardeşim, sevgili kardeşlerim, güzel kardeşlerim 15 yıldır iktidardalar, terörü bitirmek istediler de kim engel oldu? Kanun dediler destek verdik, kararname dediler destek verdik. Her olaydan sonra açıklama yaptık. Dedik ki terörü bitirin vallahi billahi bitirmek için ne istiyorsanız biz yapacağız, yeter ki terörden bu ülke kurtulsun. Şimdi bitiremiyorlar. Efendim bu geçerse terör bitecekmiş. İnanıyor musunuz? Efendim diyorlar ki bu anayasa değişikliği geçerse ekonomide istikrar gelecekmiş. İnanan var mı Allah aşkına inanan var mı? 15 yıldır iktidardasınız kardeşim, istediğiniz kanunu çıkardınız, istediğiniz kararnameyi çıkardınız. İstediğinizi yaptınız. Şimdi siz ekonomik istikrarı sağlamak için anayasa değişikliğine mi ihtiyaç var? Yok böyle bir şey. Ekonomi de önemli olan alınan kararlardır. Kararların uygulamalarıdır. Doğru kararı alırsanız istikrarı sağlarsınız, doğru karar almazsanız istikrarı sağlayamazsınız. Bunların anayasayla falan bir ilgisi yok. Ne terörün, ne ekonomik istikrarın anayasa değişikliğiyle bir ilgisi yok. Varsa diyorlarsa çıksınlar desinler ki şu maddenin ilgisi var. Ben de diyeyim ki doğru bak biz o maddeyi okumamışız. Söylesinler. Böyle bir şey yok.

BU İŞİN VEBALİ AĞIRDIR

Sonra bir şey daha, bu anayasa değişikliği Türkiye´nin hangi sorununu çözecek? Çiftçinin sorununu çözecek mi, esnafın sorununu çözecek mi, terör sorununu çözecek mi, istikrar sorununu çözecek mi, hangi sorunu çözecek, emeklinin sorununu çözecek mi, gençlerin işsizlik sorununu çözecek mi? O zaman niye bu anayasa değişikliği yapılıyor, hangi gerekçeyle yapılıyor? Bütün vatandaşlarımdan sadece ve sadece bir şeyi istiyorum sandığa giderken düşünün elinizi vicdanınıza koyun. Bu işin vebali ağırdır.

Sevgili anneler, size sesleniyorum. Siz freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz?  Bir daha soruyorum siz nereye gittiği belli olmayan bir trene çocuklarınızı bindirir misiniz? Bu sistemin, getirilmek istenen sistemin freni yoktur. Çünkü hesap vereni yoktur. Bir apartman düşünün apartman, apartmanda oturan kardeşlerim bilirler. Apartman da bir yönetim kurulu vardır aidatları veririz. Bir de onun denetim kurulu vardır ödediğimiz aidatlar doğru harcanıyor mu harcanmıyor mu onları denetlerler. Bu sistemde parayı veriyoruz ama denetim sıfır, denetim yok.  Apartmanı bile denetliyoruz koskoca Türkiye Cumhuriyeti denetim dışında kalıyor. O nedenle vebali, günahı ağırdır bunun. Çocuklarımıza karşı güzel bir karar vermeliyiz. Çocuklarımız için, bayrağımız için.

DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE UYGULANMAYAN BİR MODEL

Bu sistemin asıl tehlikesi nerede? Asıl tehlike onu size anlatayım. Bütün yetkiyi bir kişiye verdik. Devleti yeniden yapılandırıyor. İstediği kişileri atayabiliyor. Eğer bu kişiyi bu bir kişiyi bir devlet kandırırsa, bir grup kandırırsa, bir kişi kandırırsa 24 saatte Türkiye Cumhuriyetini ele geçirir. Bir daha söylüyorum, bütün partili kardeşlerime söylüyorum, hiçbir partiye üye olmayan bütün kardeşlerime söylüyorum. Bu sistemde bir kişiyi, başkanı ikna ettiğiniz zaman Türkiye Cumhuriyetini en geç 24 saat içinde ele geçirebilirsiniz. Hiçbir mekanizması yoktur. Nasıl geçirirsiniz? Müsteşarları o tayin edecek, bakanları o tayin edecek, genel müdürleri o tayin edecek, emniyet müdürlerini o tayin edecek, müftüleri o tayin edecek, müsteşar yardımcılarını o tayin edecek, daire başkanlarını o tayin edecek. Bir saatte hazırlık yapılır 24 saatte, bir saatte resmi gazetede yayınlanır devletin bütün kadroları 24 saat içinde değişir. Hani diyorlar ya FETÖ, FETÖ, FETÖ. FETÖ örgütü devleti ele geçirmek için hani paralel devlet yapısı ne kadar çalıştı? 30-35 yıldır çalışıyor diyorlar. 30-35 yıla gerek yok. Bir kişiyi kandıracaksın, bir kişiyi ikna edeceksin devleti zaten ele geçiriyorsun. Neden biz bunu Amasya´da başlattık? Bunun için başlattık. Sivas Kongresini düşünün, Erzurum Kongresini düşünün. 23 Nisan 1920 TBMM´nin açılışını düşünün. Hiçbir yerde tek adam yoktur. Erzurum Kongresinde yoktur, Sivas Kongresinde yoktur, Amasya Genelgesi hazırlanırken de tek kişi yoktur. Kuvva-i Milliye vardır burada. 1920 TMBB açılırken yine tek kişi yoktur. Osmanlı, Osmanlı´da da tek kişi yoktur. Ama şimdi biz bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz. Teklik Allah´a mahsustur. Beşer şaşar. İnsanoğlu hata yapar. Hata yaptığı içindir ki, insanoğlu ki hata sadece insana mahsustur. Dünyadaki bütün canlılar içinde hata insana mahsustur. Aslan gidip acıktığı zaman ceylanı yediğinde biz aslana hata yaptı diyor muyuz? Demeyiz. Akrep birisini ısırdığında akrep hata yaptı der miyiz? Demeyiz. Neden? Bizim aklımız var. Aklımızı kullanacağız. Allah´ın verdiği en değerli şey bu akıl. Biz çünkü bakarız, konuşuruz, sorgularız, tartarız. Aklımızı kullanırız. O nedenle yüce yaradan kutsal kitapta der ki; aklınızı kullanmıyor musunuz? Bir daha söylüyorum, yüce yaradan der ki aklınızı kullanmıyor musunuz? Şimdi aklımızı kullanma zamanı. Bu işin sağı solu yok. Bu işin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Bu iş bir memleket meselesi, geleceğimiz meselesi. Bakın az önce müzeyi gezdim. Gazi Mustafa Kemal havzadan hareket ederken Amasya´yı sorar. Amasya müftüsü der ki, Amasya emrinize hazırdır der. Buyurun gelin Amasya´ya ve Amasya´ya gelir Amasya tamimi yayınlar. Millet kavramının en güzel şekilde resmi belgelere girdiği tarih, Amasya tamiminin yayınlandığı tarihtir. Yani 1919 yılıdır. Şimdi biz bu tarihten vazgeçiyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmayan bir modele gidiyoruz.

NERDE BU BÜYÜKELÇİ?

Bakın Hollanda´da olaylar oldu iki bakanımız alınmadı. Milli bir meseledir. Biz de destekledik mi? Destekledik. Milli meselelerde beraberiz hiçbir sorunumuz yok. Bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyetinin bakanları başka bir yere gidiyorsa, hiçbir ülke onları geri çeviremez. Geri çevriliyorsa sorgularız. Ortak duruş sergileriz, düzgün duruş sergileriz. Ama size bir söz söyleyeyim. Sayın Dışişleri Bakanımız Hollanda´ya gittiğinde bizim büyükelçimiz neredeydi? Hiç duydunuz mu, hiç sordunuz mu? Niye büyükelçi konuşmaz. Nerde bu büyükelçi? Bu sorunun cevabını bekleyelim değil mi? Bekleyelim, bu sorunun cevabını bekleyelim. Bir Dışişleri Bakanı bir ülkeye gidecek, gittiği ülkede kendi ülkesinin büyükelçisi onu karşılamayacak, orada olmayacak. Ne için? Niye büyükelçi orada yok? Bunu sorgulamamız lazım.

BİR KİŞİ Mİ BÜYÜK, 80 MİLYON MU BÜYÜK?

İşin özeti, güzel bir ülkede yaşıyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz, görüşümüz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Bereketli bir Türkiye´miz var. Yağmurumuz var, denizimiz var, göllerimiz var, ırmaklarımız var, ovalarımız var, yaylalarımız var. Allah inandırsın dünyanın pek çok ülkesini gezdim Türkiye´den daha güzel bir ülke yok. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Ben hiçbir zaman, benim partim de hiçbir zaman neden şu parti daha fazla oy aldı diye çıkıp eleştirmedik. Eğer bir yanlışlık varsa kendimize döndük. Kendimizi sorguladık o yüksek oy alıyor biz niye oy almıyoruz diye. Doğru yaptılar doğruları destekledik. Yanlış yaptılar eleştirdik. Bakın size bir şey daha söylüyorum. Diyorlar ki bu parlamento çalışmıyor. Geçen hafta parlamentodan kaç kanun çıktı? Bilen var mı? 100´ün üstünde kanun çıktı. Demek ki uzlaşma olunca oluyor. Bir engel yok. Her kanun engellenir diye bir madde de yok, bir düzenleme de yok. Bakarız doğruysa bütün partiler bakın altını çiziyorum, bütün partiler destek veriyor. Milli irade orada mı? Orada. TBMM´ne ne diyoruz? Milli iradenin kalbi diyoruz. Milli iradenin kalbiyse kardeşim bir kişi milli iradeyi feshedebilir mi ya? Bir kişi mi büyük 80 milyon mu büyük? Yani oturup düşünmemiz lazım. Ne söyledim bu işin partisi yoktur. Diyorlar ki, bu işin partisi mi var? Yoktur arkadaşlar. Bu hepimizin meselesidir. Birlikte oturacağız, birlikte konuşacağız, birlikte tartışacağız ne diyordu bize babalarımız, akıl akıldan üstündür. Onların babaları da diyordu kendi evlatlarına akıl akıldan üstündür diye. Şimdi aklımızı kullanmayacağız, bir kişiye yetki vereceğiz. O Türkiye´yi yönetecek. Bizim aklımız ne olacak, sizin aklınız ne olacak, 80 milyonun aklı ne olacak? Belki birisi hata yapar, birisi yanlış yapabilir. Peki, nasıl düzelteceğiz, nasıl önleyeceğiz? “Hayır” diyerek. Ayrım yapmadan AKP´li olabilir, Cumhuriyet Halk Partili olabilir, MHP´li olabilir, BBP´li olabilir, HDP´li olabilir, SP´li olabilir. Hangi partiden olursa olsun 80 milyon vatandaş bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz.

AMASYALI KARDEŞLERİM AYNI KARARI YENİDEN VERECEKLERDİR

Bu anayasa değişikliği toplumu bölüyor. Oysa anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir. Benim de anayasam olacak, benim gibi düşünmeyenin de anayasası olacak. Bu nedenle Amasya´ya geldim. Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Dediler ki niye anayasa mahkemesine gitmiyorsunuz diye? Milletin kaderini mahkemeler değil, milletin kaderini millet belirleyecektir. Mademki Amasyalı verdiği sözün arkasında durdu, mademki Amasyalı milli irade dedi ve burada yayınlanan genelge 1921 ve 1924 anayasalarının 1. Maddesi olduysa aynı kararı Amasyalı kardeşlerim yeniden vereceklerdir.

Hepimize hayırlı olsun diyorum. Yağmurumuz da hayırlı olsun. Bereketli olsun diyorum. Hepinize yürekten sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Gerginlik yaratmak istiyorlar, kutuplaşma yaratmak istiyorlar, Kılıçdaroğlu acaba bu dili kullanarak bir tuzak mı hazırlıyor? Asla, asla ve asla. Ülkemi seviyorum, insanlarımı seviyorum, hizmet etmek istiyorum. Hangi görüşten olursa olsun insansa Kemal kardeşlerinin başının üstünde yeri vardır.

Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum.Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
BALBAY BİR DE TAKSİ ŞOFÖRÜ OLARAK ANLATTI: “FRENSİZ ARACA BİNER MİSİNİZ?”
BALBAY BİR DE TAKSİ ŞOFÖRÜ OLARAK ANLATTI: “FRENSİZ ARACA BİNER MİSİNİZ?”
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, referandum çalışmalarını değişik yöntemlerle sürdürüyor. Taksi şoförü olarak İzmir´de trafiğe çıkan Balbay müşteriye sorduğu, "frensiz araca biner misiniz" sorusuna, "binmem, canımı sokakta bulmadım" karşılığını aldı.
Zeynep Altıok Bergama ve Foça´daydı
Zeynep Altıok Bergama ve Foça´daydı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok referandum çalışmaları kapsamında Bergama ve Foça´ya iki günlük çıkarma yaptı.
KREDİ KARTIYLA İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE REKOR KIRILDI
KREDİ KARTIYLA İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE REKOR KIRILDI
Türkiye´de kredi kartıyla yapılan ödemeler her geçen yıl artarak devam ediyor. İnternetten yapılan ödeme tutarı, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,6 artarak 68 milyar 883 milyon liraya yükseldi.
CHP´li Çam: ‘İradeni tek adamcılara, saltanatçılara teslim etme!´
CHP´li Çam: ‘İradeni tek adamcılara, saltanatçılara teslim etme!´
İzmir´i mahalle mahalle, köy köy gezen CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, 16 Nisan´daki Anayasa Referandumu için herkesi vicdanlarının sesini dinlemeye davet ederek, “İradeni tek adamcılara, saltanatçılara teslim etme” dedi.
CHP´Lİ NECATİ YILMAZ: "YOKSULUN TEK TAŞINMAZ MÜLKÜ MEZAR YERİ"
CHP´Lİ NECATİ YILMAZ: "YOKSULUN TEK TAŞINMAZ MÜLKÜ MEZAR YERİ"
CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, TOKİ´yle ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Yoksullara ve alt gelir grubuna yönelik konut ihtiyacının karşılanması ve plansız yapılaşmaya çözüm üretmek için kurulan TOKİ´nin, kentleri ranta, denetimsizliğe ve özel şirketlerin tekeline teslim eden bir yapıya dönüştüğünü vurgulayan Yılmaz, yaşanan sorunların ve mağduriyetlerin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
CHP´Lİ SARIHAN; “REFERANDUMUN  BUGÜNE DEK İŞLENEN SUÇLARA KILIF  OLMASI AMAÇLANIYOR”
CHP´Lİ SARIHAN; “REFERANDUMUN BUGÜNE DEK İŞLENEN SUÇLARA KILIF OLMASI AMAÇLANIYOR”
CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan HALK TV´de Semra Topçu´nun sunduğu Güne Başlarken programında yaklaşan referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 KILIÇDAROĞLU, KONYA´DA İŞ DÜNYASI VE STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
KILIÇDAROĞLU, KONYA´DA İŞ DÜNYASI VE STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz, çıkaracak bir kararname Ali´ye mi kızdı, mal varlığı var değil mi? Ali´nin mal varlığına el koydum bitti. Adalet, hak, hukuk? Hiçbirisi yok. Sendikacılar var, öyle yetkiler veriyoruz ki ekonomik ve sosyal haklarla ilgili her türlü kararname çıkartma yetkisine sahip. Şu kararnameyi çıkarabilir, kıdem tazminatı kalkmıştır, bitti. İşçiler diyecek ki aman bizim kıdem tazminatımız kaldıracak bir kişi, Ali kaldırmaz da, Veli gelir kaldırır" dedi.
BALBAY´DAN ZAFER İŞARETİNE REFERANDUM YORUMU: EN AZ İKİ KİŞİYİ HAYIR´A İKNA EDİN
BALBAY´DAN ZAFER İŞARETİNE REFERANDUM YORUMU: EN AZ İKİ KİŞİYİ HAYIR´A İKNA EDİN
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay 16 Nisan Anayasa referandumuna ilişkin saha çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. İzmir´in yanı sıra Bursa ve Çanakkale´de toplumun tüm kesimi ile bir araya gelen Balbay, “Toplantılarımızda getirilen Tek Adam merkezli rejim değişikliğine ilişkin zafer işaretine referandum anlamı yükledik. Zafer işaretini yaparak herkesin en az iki kişiyi HAYIR´a ikna etmesi sözünü alıyoruz” dedi.
AKP´LİLER REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SOSYAL MEDYADA CHP´YE HAKARET EDEREK YAPIYOR.
AKP´LİLER REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SOSYAL MEDYADA CHP´YE HAKARET EDEREK YAPIYOR.
AKP Çiğli Belediye Meclis Üyesi Fuat Çankaya, Sosyal medyadaki hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´na yönelik çok ağır hakaret içeren paylaşımda bulundu.
KILIÇDAROĞLU SAMSUN MERKEZ´DE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU SAMSUN MERKEZ´DE KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “80 milyonu freni olmayan bir otobüse, bir uçağa, bir trene bindireceğiz. Ne olduğu belli olmayan dipsiz bir kuyuya doğru Türkiye´yi götüreceğiz. Buna izin verecek miyiz?” dedi.
CHP´Lİ AĞBABA´DAN AKP´Lİ SOYLU´YA: "ARSIZLIĞIN EN DİP NOKTASI"
CHP´Lİ AĞBABA´DAN AKP´Lİ SOYLU´YA: "ARSIZLIĞIN EN DİP NOKTASI"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun CHP´ye yönelik söylemlerine yazılı olarak cevap verdi. "Birazcık ar, haya, namus sahibi ise bu konu hakkında daha fazla konuşmamasını öneriyorum." diyen Ağbaba, "Gerçekleri unutturmak için, tarihi tersine çevirmek için arkası gelmez yalan ve iftiralarla partimizi suçluyor" ifadelerini kullandı.
TAYFUN TALİPOĞLU VEFAT ETTİ!
TAYFUN TALİPOĞLU VEFAT ETTİ!
Gazeteci Tayfun Talipoğlu saat 01.00 sıralarında evinde fenalaşarak yere yığıldı. Evde bulunan bir arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Talipoğlu´na ilk müdahaleyi evinde yaptı. Talipoğlu, daha sonra ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırdı. Talipoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 55 yaşında hayatını kaybetti.
Şehit Mansur Aydın´ın adı Siirt´te yaşayacak
Şehit Mansur Aydın´ın adı Siirt´te yaşayacak
Ailesi İzmir´de yaşayan ve 25 yıl önce şehit olan Astsubay Mansur Aydın için Siirt´te anıt yaptırıldı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken 9 Eylül 1992´de Tillo ilçesinde PKK´lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Aydın anısına Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı girişinde yaptırılan anıt törenle açıldı.
CHP´Lİ ÖZTRAK: BAŞKANLIK 10 MİLYAR DOLARI BUHAR ETTİ
CHP´Lİ ÖZTRAK: BAŞKANLIK 10 MİLYAR DOLARI BUHAR ETTİ
Başkanlık tartışmalarının Türkiye´ye faturası ağır oldu. 2016´nın Ekim ayından bu yana süren Başkanlık tartışmaları ekonomide belirsizliği artırdı. Ülkenin ihtiyat akçesi olan Merkez Bankası rezervleri son beş ayda 10 milyar dolar eridi.
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel EROL,HOLLANDA GEZİSİ SİYASİ PROVOKASYONDUR
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel EROL,HOLLANDA GEZİSİ SİYASİ PROVOKASYONDUR
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel EROL, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA´nın Hollanda gezisinin resmi program haricinde olduğunu ve bunun siyasi provokasyon amacı taşıdığını iddia etti.
CHP´Lİ AĞBABA: "HOLLANDA IRKÇILARI İLE AKP ARASINDA KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ VAR"
CHP´Lİ AĞBABA: "HOLLANDA IRKÇILARI İLE AKP ARASINDA KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ VAR"
CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, hükümet yetkililerinin Hollanda krizi sonrası mülteci anlaşmasını iptal etme ifadeleri üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. Ülkemizdeki sığınmacıların bir tehdit unsuru olarak kullanılmasının insan haklarına aykırı olduğunu ifade eden Ağbaba, hükümetin bu faşizan tutumunu eleştirdi.
KARADENİZ´DEN BAŞBAKAN´A ‘ÖRTÜLÜ´ SORUSU
KARADENİZ´DEN BAŞBAKAN´A ‘ÖRTÜLÜ´ SORUSU
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Başbakan Binali Yıldırım´ın yazılı yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vererek, örtülü ödenekteki artışın nedenini sordu. Örtülü ödenek harcamalarının 2017 yılının ilk iki ayında rekor kırdığını belirten CHP Milletvekili Barış Karadeniz, soru önergesinde örtülü ödeneğin 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24´üncü maddesi ile düzenlendiğini, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanamayacağını hatırlattı.
CHP´Lİ BAKAN SAHADA: KÖY KÖY UMUDU ÖRÜYORUZ!
CHP´Lİ BAKAN SAHADA: KÖY KÖY UMUDU ÖRÜYORUZ!
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir´deki referandum çalışmalarına hazırladığı köy programı ile başladı.
CHP´Lİ KARABIYIK: YURT AÇMA GÖREVİ ISRARLA CEMAAT VE VAKIFLARA BIRAKILIYOR!
CHP´Lİ KARABIYIK: YURT AÇMA GÖREVİ ISRARLA CEMAAT VE VAKIFLARA BIRAKILIYOR!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, ortaokul öğrencilerinin dernek, vakıflar ve şahısların açtığı özel yurtlarda kalmasının önünü açacak yeni yönetmelikle ilgili sert tepki gösterdi.
KILIÇDAROĞLU, DENİZLİ´DE KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU, DENİZLİ´DE KONUŞTU
"Bu süreçte bir destan yazmalıyız, hepimiz 80 milyon bir demokrasi destanı yazmalıyız, demokrasiye sahip çıkmalıyız"
CHP´Lİ AĞBABA: "AKP BAHÇELİ İLE BARZANİ´Yİ BİR HALAYDA BULUŞTURDU"
CHP´Lİ AĞBABA: "AKP BAHÇELİ İLE BARZANİ´Yİ BİR HALAYDA BULUŞTURDU"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün Meclis Genel Kurulu´nda Avrupa ile yaşanan kriz ve Barzani´nin partisinin referandum kararı ile ilgili konuştu.
CHPli Altıok, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)´ni Meclis Gündemine Taşıdı
CHPli Altıok, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)´ni Meclis Gündemine Taşıdı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, 2008 yılında kapatılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)´nin restorasyon çalışmalarını Meclis gündemine taşıdı.
HAYIR´A İLGİ ÇOK
HAYIR´A İLGİ ÇOK
Meclis İçişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya, 16 Nisan´da yapılacak anayasa referandumu çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Hafta sonunda Arıt Merkez ve Arıt Aydınlar, Derbent, Terkehaliller ve Gökçe Kıran köylerinde ve Kozcağız´da vatandaşlarla buluşan Yalçınkaya, Bartın Merkez İlçe yöneticileri ve kadın kolları üyeleriyle birlikte Geleneksel Bartın Pazar yerini ziyaret ederek, ürettiği ürünleri satan pazarcılarla bir araya geldi.
CHP´Lİ DİDEM ENGİN: SOKAKTAKİ İŞSİZ MİLYONLARIN ÇIĞLIĞINA KULAKLARINI TIKAYAN AKP 16 NİSAN´DA BU ÇIĞIN ALTINDA KALMAKTAN KAÇAMAYACAK!
CHP´Lİ DİDEM ENGİN: SOKAKTAKİ İŞSİZ MİLYONLARIN ÇIĞLIĞINA KULAKLARINI TIKAYAN AKP 16 NİSAN´DA BU ÇIĞIN ALTINDA KALMAKTAN KAÇAMAYACAK!
İŞSİZLİK SON 7 YILIN REKORUNU KIRDI!
CHP´Lİ ATICI: AKP´Lİ BELEDİYELERE VERİLEN GEÇİCİ İŞÇİ KONTENJANLARINDA PARTİ AYRIMCILIĞI MI YAPILIYOR?
CHP´Lİ ATICI: AKP´Lİ BELEDİYELERE VERİLEN GEÇİCİ İŞÇİ KONTENJANLARINDA PARTİ AYRIMCILIĞI MI YAPILIYOR?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Mersin´de geçici işçi alımlarında sadece AKP´li Aydıncık Belediyesi ve kayyum atanan Akdeniz Belediyesi´ne kontenjan verildiği iddiası üzerine Mersin Valiliğine başvurdu.
CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ TAHSİN TARHAN; “ ADATEPE İMARA MI AÇILIYOR?”
CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ TAHSİN TARHAN; “ ADATEPE İMARA MI AÇILIYOR?”
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu´nda söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi´nde revize imar planı tadilatı yapılacağının ifade edildiğini, bu tadilat kapsamında Adatepe üzerindeki yeşil alanların yok edileceği kaygısı yüksek olduğunu belirtti.
CHP´Lİ GÖKDAĞ: “BAKANLAR SUÇ İŞLİYOR!”
CHP´Lİ GÖKDAĞ: “BAKANLAR SUÇ İŞLİYOR!”
Yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına yapılan saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir yetkilisinin böyle bir muameleye maruz bırakılamayacağını belirten Gökdağ, ancak referandum sürecinde de soruların yanıtlanması gerektiğini söyledi.
CHP´Lİ HÜRRİYET: “SİZ GİDİN BU SÖZLERİ ÇERÇEVELETİN!”
CHP´Lİ HÜRRİYET: “SİZ GİDİN BU SÖZLERİ ÇERÇEVELETİN!”
Gölcük Belediyesi´nde Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın fotoğrafının altına ‘Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz´ yazan belediye personeline en sert tepki Milletvekili Hürriyet´ten geldi;
Genel Sekreter Sındır, “Bir oy çok önemli!”
Genel Sekreter Sındır, “Bir oy çok önemli!”
CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Urla´da STK temsilcileri ile buluştu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlara seslendi.
AĞBABA,YENİDEN YARGILANMA TALEPLERİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI
AĞBABA,YENİDEN YARGILANMA TALEPLERİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son günlerde çeşitli basım yayın organlarında yer alan yeniden yargılama talebini Adalet Bakanına sordu. Ağbaba, FETÖ/PDY üyesi ve/veya yöneticisi oldukları gerekçesi ile meslekten ihraç edilip tutuklanan emniyet mensubu, hâkim, savcı ve Yargıtay üyelerinin organize ettiği bir dava ve karar ile haksız bir ceza alan Hüseyin Edemir´in yeniden yargılanma talebini Meclis gündemine taşıdı.
CHP SÖZCÜSÜ BÖKE: “SADECE 2.5 YILLIK FİİLİ BAŞKANLIK DÜZENİNDE 1 MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZ İŞSİZ KALDI”
CHP SÖZCÜSÜ BÖKE: “SADECE 2.5 YILLIK FİİLİ BAŞKANLIK DÜZENİNDE 1 MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZ İŞSİZ KALDI”
“16 Nisan´da Türkiye rejim değişikliğini oylamak için sandığa gidecek. Sandıkta 80 milyonun karşısına konan tercih şu: milyonları yok sayan bir tek adam rejimini mi derinleştireceğiz yoksa milyonların kararlara ortak olduğu demokrasiyi mi inşa edeceğiz. İşte bu tercih öncesi son resmi işsizlik verileri, TÜİK tarafından bu sabah açıklandı. Sandıktan önceki bu son resmi veriler, bir yandan enflasyon, ekonomik daralma, yüksek faiz ve TL´deki değer kaybıyla nefesi kesilen 80 milyonun, tarihi bir işsizlik altında ezildiğini de bir kez daha ortaya koydu.
CHP´nin Referandum Şarkısı: Düşmez, şaşmaz bir Allah
CHP´nin Referandum Şarkısı: Düşmez, şaşmaz bir Allah
CHP referandum süreci boyunca kullanacağı şarkı ilk kez Amasya mitinginde duyuldu.
APA TOPLANTISINA KATILAN CHP´Lİ BARIŞ KARADENİZ: “AVRUPA İLE KAVGA ‘EVET´ OYLARINI ARTIRMAZ”
APA TOPLANTISINA KATILAN CHP´Lİ BARIŞ KARADENİZ: “AVRUPA İLE KAVGA ‘EVET´ OYLARINI ARTIRMAZ”
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, “AKP Hükümeti Avrupa´da yaşayan Türk vatandaşlarımıza zarar veriyor” dedi. Asya Parlamentosu Kurma Özel Komite Toplantısı ve Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Siyasi İşler Komite Toplantısı için Pakistan´ın başkenti İslamabad´da bulunan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz Sinop ve Türkiye´yi anlatma fırsatı buldu.
CHP´Lİ BARIŞ KARADENİZ: “GENÇ İŞSİZLERİMİZ AKP HÜKÜMÜTENİN UMURUNDA DEĞİL”
CHP´Lİ BARIŞ KARADENİZ: “GENÇ İŞSİZLERİMİZ AKP HÜKÜMÜTENİN UMURUNDA DEĞİL”
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, TÜİK tarafından bugün açıklanan resmi verileri değerlendirerek AKP hükümetini eleştirdi. Karadeniz, “İşsizlikte son 7 yılın en yüksek artışı gerçekleşmiş. AKP Hükümetinin umurunda mı? Ekonominin çok iyi olduğu yalanını söylüyorlar. Ama gerçek öyle değil. Her 4 gencimizden biri işsiz ise ekonomi iyi midir?” diye sordu.
CHP´li Sertel: Referandumu halk istemedi, bir kişi istedi!
CHP´li Sertel: Referandumu halk istemedi, bir kişi istedi!
Türkiye´nin çok sayıda sorunu varken önceliğinin referandum olmadığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, “İşçilerimizin sorunları ortada dururken, çiftçilerimiz üretemez, ürettiğini satamaz noktaya gelmişken, emeklilerimiz açlık sınırında yaşarken, 7 milyona yakın gencimiz işsizken, polisimiz, askerimiz şehit olurken referanduma ne gerek vardı? Referandumu kim istedi sizden? Biz istemedik, halk istemedi, bir kişi istedi” dedi.
CHP´Lİ BALBAY´DAN ÖSYM´YE TEPKİ: “KAMU PERSONELİNİ SEÇME SINAVI MI, SOYMA SINAVI MI YAPIYORSUNUZ”
CHP´Lİ BALBAY´DAN ÖSYM´YE TEPKİ: “KAMU PERSONELİNİ SEÇME SINAVI MI, SOYMA SINAVI MI YAPIYORSUNUZ”
CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Ali Balbay ÖSYM tarafından ilan edilen sınav ücretlerine sert tepki gösterdi. Kurumun son olarak açıkladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) giriş ücretinin 425 TL olarak açıklanmasına, “ÖSYM kazanç kapısı değil, öğrencilerin umuduna hizmet kapısı olduğunu unutmuş. KPSS sınavının zorunluluğu nedeniyle öyle anlıyoruz ki Kamu Personelini Soyma Sınavına çevirmiş. Bunu derhal geri çekmeli.”
CHP´Lİ KÖKSAL: "ÜLKENİN KADERİ TEK ADAMA BIRAKILAMAZ"
CHP´Lİ KÖKSAL: "ÜLKENİN KADERİ TEK ADAMA BIRAKILAMAZ"
Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, 16 Nisan´daki referandumun çok önemli olduğunu belirtti. Köksal, ülkenin kaderinin tek adama bırakılamayacağını söyledi.
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÜLAY YEDEKCİ: ÜLKEMİZDE YAŞAYAN SURİYELİ ERKEKLER ASKERE ALINSIN!
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÜLAY YEDEKCİ: ÜLKEMİZDE YAŞAYAN SURİYELİ ERKEKLER ASKERE ALINSIN!
CHP İstanbul Milletvekili Gülay YEDEKCİ Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmak üzere vermiş olduğu soru önergesi şöyle:
CHP´Lİ VEKİLDEN AKP´YE ZOR SORU: FETÖ´NÜN İSTANBUL İMAMI KADİR TOPBAŞ MIDIR?
CHP´Lİ VEKİLDEN AKP´YE ZOR SORU: FETÖ´NÜN İSTANBUL İMAMI KADİR TOPBAŞ MIDIR?
HANİ AKP´DE FETÖ´CÜ YOKTU!!?
CHP´Lİ BALBAY: “DEMİREL´İN MEMLEKETİ ISPARTA´DAN HAYIR ÇIKACAK”
CHP´Lİ BALBAY: “DEMİREL´İN MEMLEKETİ ISPARTA´DAN HAYIR ÇIKACAK”
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Isparta´da sürdürdüğü hayır çalışmasının sonucunu açıklarken çarpıcı bir iddiada bulundu, “Demirel´in memleketinden hayırlar önde çıkacak “dedi.
TBMM GENEL SEKRETER YARDIMCISI VEKİLİ KÜCET, GENÇ BİRLİK BURSA ŞUBESİ ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
TBMM GENEL SEKRETER YARDIMCISI VEKİLİ KÜCET, GENÇ BİRLİK BURSA ŞUBESİ ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet, Genç Birlik Bursa Şubesi´nin üyeleri ile yemekte bir araya geldi.
BOSNA HERSEK YÜKSEK TEMSİLCİSİ INZKO VE BERABERİNDEKİ HEYET TBMM´DE...
BOSNA HERSEK YÜKSEK TEMSİLCİSİ INZKO VE BERABERİNDEKİ HEYET TBMM´DE...
Türkiye - Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuştu:
Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuştu:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı´nda yaptığı konuşmada, toplumun, medyanın büyük baskı altında tutulduğunu savundu.
CHP´DEN ÖSYM TEPKİSİ: 425 TL SINAV HARCI MI OLUR?
CHP´DEN ÖSYM TEPKİSİ: 425 TL SINAV HARCI MI OLUR?
HER YIL YÜZBİNLERCE TL SINAV HARCI TOPLAYAN ÖSYM BU PARALARI NE YAPIYOR?
CHP SÖZCÜSÜ  BÖKE: İŞKUR, SANDIK ÖNCESİ AKPLİ BELEDİYELERE SANDIK KIYAĞI MI YAPIYOR?
CHP SÖZCÜSÜ BÖKE: İŞKUR, SANDIK ÖNCESİ AKPLİ BELEDİYELERE SANDIK KIYAĞI MI YAPIYOR?
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELİN SAYEK BÖKE, REFERANDUM ÖNCESİ, BELEDİYELERE GEÇİCİ İŞÇİ İSTİHDAMINI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI
CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ DR. YILDIZ BİÇER; ‘´BEN DOKTORLARA İĞNE YAPTIRMAM, FELǸ OLABİLİRİM ALİMALLAH´´ DİYEN ERDOĞAN´LI GÜNLERİ YAŞIYORUZ!
CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ DR. YILDIZ BİÇER; ‘´BEN DOKTORLARA İĞNE YAPTIRMAM, FELǸ OLABİLİRİM ALİMALLAH´´ DİYEN ERDOĞAN´LI GÜNLERİ YAŞIYORUZ!
Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı!
CHP´li Cemal Okan Yüksel, MECLİS GÜÇLENECEK YALANI
CHP´li Cemal Okan Yüksel, MECLİS GÜÇLENECEK YALANI
Referandum çalışmaları kapsamında mahalle kahvehanelerini gezip vatandaşlara mikrofon uzatan CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Sütlüce Mahallesi´nde halkın sorularını yanıtladı.
CHP´Lİ SERTEL: BAŞBAKAN´IN OĞLU ERKAN YILDIRIM´IN HOLLANDA´DA YATIRIMI VAR MI?
CHP´Lİ SERTEL: BAŞBAKAN´IN OĞLU ERKAN YILDIRIM´IN HOLLANDA´DA YATIRIMI VAR MI?
Sertel, diplomatik krizin ekonomik krize dönüşmemesi uyarısında bulundu
KILIÇDAROĞLU, “EVET”İN VEBALİ ÇOK AĞIRDIR
KILIÇDAROĞLU, “EVET”İN VEBALİ ÇOK AĞIRDIR
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, ANKARA´DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Cumhuriyet´i ‘darbe´ olarak nitelendiren AKP´li Belediye Başkanına CHP´den sert yanıt:
Cumhuriyet´i ‘darbe´ olarak nitelendiren AKP´li Belediye Başkanına CHP´den sert yanıt:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhuriyet´i ‘darbe´ olarak nitelendiren, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu´nu sert sözlerle eleştirdi.
KILIÇDAROĞLU VE CİNDORUK´DAN ORTAK AÇIKLAMA
KILIÇDAROĞLU VE CİNDORUK´DAN ORTAK AÇIKLAMA
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ESKİ TBMM BAŞKANI HÜSAMETTİN CİNDORUK´DAN ORTAK AÇIKLAMA
İzmir Hava Durumu
Bugün
Güneşli
20°
Cuma
Güneşli
22°
Cumartesi
Güneşli
21°
10°
Pazar
Güneşli
22°
DOLAR
3.6134
EURO
3.8973
ALTIN
0
BIST
0
 
-Her 4 Amerikalıdan biri mutlaka televizyonda görünüyor. (Sokakta her 4 kişiden 1 imza dağıtıyormuş düşünsenize) -Uyurken televizyon seyrederken yaktığımızdan daha fazla kalori yakıyoruz. (Demekli televizyonla uyutuluyoruz) -Bir karıncanın koku alma yet

İlginç Bilgiler 5
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İnsanın kanadı, gayretidir.

Mevlana
İzmir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:25 07:02 13:28 16:56 19:37 21:01
Etin pişerken dağılmaması için suyuna birkaç damla sirke koyun. Etin suyunun berrak olması için üstünde oluşan köpüğü bir kevgir ile temizleyin.

Et Yemekleri Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları