Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), YSK´nin yasalara aykırı ilanına itiraz etti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ilan ettiği 9 Ocak 2020 tarih 1 sayılı kararı ile 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirttiği siyasi partileri ilan etmiştir. Bu ilanda partimizin adı bulunmamaktadır. YSK´nin yasaya, hukuka, yerleşmiş uygulama ve kararlarına aykırı, keyfi ve çifte standartlı bu kararına itiraz ettik. İtiraz dilekçemiz aşağıdadır. HKP bütün bu yasalara aykırı, keyfi, çifte standartlı engelleri aşacaktır. Mücadelemiz her platformda sürecek, halkımızla buluşmamız, kaynaşmamız engellenemeyecektir. 17.01.2020
Tarih: 17.1.2020 23:17:49

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),  ilan ettiği 9 Ocak 2020 tarih 1 sayılı kararı ile 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirttiği siyasi partileri ilan etmiştir. Bu ilanda partimizin adı bulunmamaktadır. YSK´nin yasaya, hukuka, yerleşmiş uygulama ve kararlarına aykırı, keyfi ve çifte standartlı bu kararına itiraz ettik.  İtiraz dilekçemiz aşağıdadır. HKP bütün bu yasalara aykırı, keyfi, çifte standartlı engelleri aşacaktır. Mücadelemiz her platformda sürecek, halkımızla buluşmamız, kaynaşmamız engellenemeyecektir. 17.01.2020

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

 

 

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI´NA

                                 ANKARA

 

 

 

           İLGİ: 09/01/2020 tarih 1 sayılı kararınızın yeniden değerlendirilmesi talebimizin sunulmasıdır.

 

Yukarıda belirtilen kararınızda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47. Maddesi hükümleri gereğince seçmen kütüğü verilebilecek olan ve seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerin aynı kanunun 14. Maddesinin 4 ve 11. fıkraları gereğince tespit edilmesi çalışması sonucunda karara varmış bulunmaktasınız. Yukarıda belirtilen kararınızda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 15,17,18 ve 19. Maddeleri hükümleri uyarınca, 2020 yılı Ocak ayının ikinci haftasından altı (6) ay öncesi olan 15/07/2019 tarihinden en az altı ay öncesi itibariyle illerin en az yarısında teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olan siyasi partiler ilan edilmiştir. Bu ilanda partimizin adı bulunmamaktadır.

 

1- Karardan anlaşıldığı üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kararınıza dayanak 18/12/2019 tarih, E.1029 sayılı yazısında yasaya aykırı biçimde partimizin teşkilat sayısının eksik bildirildiği anlaşılmaktadır.  Ekte sunduğumuz Yargıtay SİPAR üzerinden aldığımız teşkilat raporundan anlaşılacağı üzere bildirim tarihinde partimiz, aşağıda ayrıntılı dökümü yapılan 57 ilimizde yasanın belirttiği koşulları taşıyan, örgütlemesini tamamlamış bulunmaktadır. (EK-1) Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bilinçli bir yasaya aykırı işlemde bulunmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, KENDİSİNİ ANAYASA MAHKEMESİ YERİNE KOYARAK, fiili ve kanunsuz bir yol ihdas etmiş ve kurulu teşkilatlarımızı yok saymıştır, yok saymaktadır. Bu fiili işlem hem YETKİ GASPI, hem de FONKSİYON GASPI´dır.

 

Ne yazık ki bu açık yasaya aykırılığı  düzeltecek yerde kararınızda :

            2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 20. maddesinde ilçe teşkilatının; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve parti tüzüğünde öngörülmüşse disiplin kurulundan teşkili öngörülmüştür. İlçe teşkilatının varlığından bahsedilebilmesi için, ilçe kongresinin yapılarak anılan organların oluşturulması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; siyasi partilerin bir ilde teşkilatlanmasının varlığından bahsedilebilmesi için, o ilin merkez ilçe dâhil ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmaları ve ilçe kongrelerini yapmaları; seçime katılma yeterliliğini sağlayabilmeleri için de illerin en az yarısında teşkilatlanmaları ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” diyerek geçerlilik tanımaktasınız. 1983 yılından beri varolan yasal düzenlemelerimizde herhangi bir değişiklik olmamasına ve o yıllardan beri uygulamanız farklı olmasına karşın yukarıdaki kararı verebilmektesiniz. Partimiz, 07 Haziran 2015 tarihinde  yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimine başkanlığınızın 30/01/2015 tarih 98 sayılı kararı çerçevesinde tüm Türkiye çapında 550 adayla katılmıştır. Yine 01 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimine başkanlığınızın 26/08/2015 tarih 1551 sayılı kararı çerçevesinde tüm Türkiye çapında 550 adayla katılmıştır.  Bu her iki seçime de YSK´nın kararı ile girilmiştir. O tarihlerde de söz konusu ilçelerde kongre toplanamamıştı. Ne değişti? Hukuki süreklilik ve istikrar neden ortadan kaldırıldı?  Bu yasaya, hukuka aykırı keyfi uygulamanın tek nedeni Genel Başkanımızın söz konusu seçimlerde yaptığı TRT´deki seçim konuşmalarının ilgiyle karşılanması, mevcut AKP iktidarını rahatsız etmesi değil midir?

 

2- Kaldı ki yukarıda belirttiğiniz ilçe kongrelerini yapmış olmak kuralını tutarlı kullandığınız kanısında değiliz. Seçime katılma yeterliliğine sahip olduğuna hükmettiğiniz 15 partinin hemen hemen hiçbirisinin örgütlü olduğu tüm ilçelerde kongresini yapmış olduğuna inanmıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Gerçeklerin farkındayız. Çifte standart uygulanmasına son verilmesini talep ediyoruz. Ve kurulunuzda seçime katılma yeterliliğine sahip ettiğiniz söz konusu 15 partinin örgütlü oldukları ilçelerde kongrelerini yapmış olduklarını kanıtlayan bilgi ve belgelerin tarafımıza sunulmasını istiyoruz. Aksi halde yasaya aykırı, keyfi, çifte standartlı davrandığınızı göstermiş olacaksınız.

 

3- İlk Büyük Genel Kongremiz 2007 yılında yapılmıştır. İkinci Olağan Genel Kongremiz 24 Şubat 2013 tarihinde, Üçüncü Olağan Genel Kongremiz 08 Mayıs 2016 tarihinde, Dördüncü Olağan Genel kongremiz 16 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yasaya aykırı ve gerçeğe uymayan bir bildirimi ile yasal hakkımızın elimizden alınması yerinde değildir. Bilindiği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47. maddesi hükümleri gereğince, seçmen kütüğü verilebilecek olan ve seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partileri tespit ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre Yüksek Seçim Kuruluna ait bulunduğundan, anılan başvurumuz ve ekinde sunduğumuz Yargıtay´ca düzenlenmiş teşkilat raporu dikkate alınarak Halkın Kurtuluş Partisi olarak seçimlere katılma yeterliliği taşıyan bir parti olduğumuzun tespitine karar verilmesi gerekirdi.  Ancak kararınızda da belirttiğiniz üzere 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47. maddesi hükümleri gereğince, seçmen kütüğü verilebilecek olan ve seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partileri tespit ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre Yüksek Seçim Kuruluna aittir ve kurulunuz bu kararı ile görev ve yetkisini hukuka ve yasaya uygun kullanmamaktadır.

 

Kararınızın bu çerçevede yeniden gözden geçirilerek talebimiz doğrultusunda 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Halkın Kurtuluş Partisi olarak seçimlere katılma yeterliliği taşıyan bir parti olduğumuzun tespitine karar verilmesini talep ediyoruz.      

 

 

                                   

01 OCAK 2020 TARİHİNDEN EN AZ 6 AY ÖNCESİ ÖRGÜTLENMESİ TAMAMLANAN İLLER

 

 

1- ADANA

2- ADIYAMAN          

3- AĞRI                                               

4- AKSARAY

5-AMASYA                                       

6 -ARDAHAN                                   

7- ARTVİN                                        

8- AYDIN

9- BARTIN                                        

10- BATMAN                                    

11- BAYBURT                                   

12- BİLECİK                                     

13- BİNGÖL                                      

14- BİTLİS                 

15- BOLU                                          

16- BURDUR                                    

17- BURSA                                        

18- ÇANAKKALE                                         

19- DÜZCE                                                     

20- EDİRNE                                        

21- ERZİNCAN

22- ESKİŞEHİR                                              

23- GAZİANTEP                                            

24 -GÜMÜŞHANE                                         

25-  HAKKARİ                                               

26-  HATAY

27- MERSİN

28-  IĞDIR

29-İZMİR                                                           

30- KARABÜK

31- KARAMAN

32-KARS

33-KIRIKKALE

34- KIRKLARELİ

35- KIRŞEHİR

36- KİLİS

37-KOCAELİ

38- MANİSA

39-MARDİN

40-MUĞLA

41- MUŞ

42- NEVŞEHİR

43- NİĞDE

44- OSMANİYE

45-RİZE

46- SAMSUN

47-SİİRT

48- SİNOP

49 -ŞIRNAK

50- TEKİRDAĞ

51-TOKAT

52-TRABZON

53- TUNCELİ

54- UŞAK

55- YALOVA

56- YOZGAT

57-ZONGULDAK

 

 

 

 

Gereği için bilginize sunulur. 17.01.2020

 

 

 

                                                           Av. Metin BAYYAR                         Av. Sait KIRAN

                                                            Genel Başkan Yrd.                           Genel Sekreter Yrd.
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
İMAMOĞLU´NDAN “YURT” AÇIKLAMASI: “ONLAR, BİR AVUÇ İNSANIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRİYOR; BİZ, 16 MİLYON İNSANIN”
İMAMOĞLU´NDAN “YURT” AÇIKLAMASI: “ONLAR, BİR AVUÇ İNSANIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRİYOR; BİZ, 16 MİLYON İNSANIN”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu”nun birinci etabı olan “Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı”ndaki ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşünün son noktası olan Tekstilkent´teki kontrol merkezinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, aynı noktada bir konuşma yaparak, hatla ilgili teknik bilgileri kamuoyu ile paylaştı. İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İ
İHRACATTA TOLERANSI SIFIR OLAN AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ İLE TOPYEKUN MÜCADELE BAŞLATILDI
İHRACATTA TOLERANSI SIFIR OLAN AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ İLE TOPYEKUN MÜCADELE BAŞLATILDI
Özellikle son yıllarda hızlanan küresel ısınma ile birlikte 200´den fazla meyveyi tehdit eden, ihracatta sıfır toleransı olan Akdeniz Meyve Sineği ile topyekun mücadele başlatıldı.
EKONOMİCİLER BİR KEZ DAHA ‘DEMİRCAN´ DEDİ
EKONOMİCİLER BİR KEZ DAHA ‘DEMİRCAN´ DEDİ
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi´nin 6. olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Murat Demircan´ın oluşturduğu tek liste ile seçime gidilirken güven tazeleyen Demircan´ın listesi 57 üyenin oyunu aldı.
GAZİANTEP İLE İZMİR ARASINDA TEKSTİL KÖPRÜSÜ
GAZİANTEP İLE İZMİR ARASINDA TEKSTİL KÖPRÜSÜ
İzmir Ticaret Odası tarafından organize edilen PENTEX 9.Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı ziyaret organizasyonu, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) üyelerinden oluşan 20 firmanın katıldığı bir heyet ile gerçekleştirildi.
GÜCÜNÜ AKIŞTAN ALAN BİR KİTAP
GÜCÜNÜ AKIŞTAN ALAN BİR KİTAP
“Görmezsiniz ama bilirsiniz ki oradadır. Henüz olmamıştır ama her an olabilecektir. Durağandır ama bir anda harekete geçebilir. Şaşırtıcı olandır. İnsan düşüncesini besleyen içsel bir enerjidir. Kayıp gideni de anlatır, apansız dönüşe de çıkar."
İzmir Rotaract Kulübü´nden ihtiyaç sahibi okula bilgisayar sınıfı  Minikler, ikinci döneme bilgisayarla merhaba dedi
İzmir Rotaract Kulübü´nden ihtiyaç sahibi okula bilgisayar sınıfı Minikler, ikinci döneme bilgisayarla merhaba dedi
İzmir Rotaract Kulübü, Bilgisayar Projesi kapsamında İzmir Karabağlar´da ihtiyaç sahibi bir ortaokula bilgisayar sınıfı kurdu.
İTFAİYECİLERİN BEKLEDİĞİ KANUN TEKLİFİ MECLİS´E GELİYOR
İTFAİYECİLERİN BEKLEDİĞİ KANUN TEKLİFİ MECLİS´E GELİYOR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel´in, itfaiyeciliğin bir meslek olarak kabul edilmesi için sunduğu kanun teklifi TBMM Genel Kurulu´na geliyor. TBMM İçtüzüğü´nün 37´nci maddesi gereğince 18 Şubat Salı günü Meclis´te görüşülecek olan kanun teklifi kabul edildiği takdirde; ‘Genel İdari Hizmetler´ sınıfı altında görev yapan itfaiyeciler, başlı başına bir hizmet sınıfı içinde yer alarak, mesleklerine özel haklarına kavuşmuş olacak.
İZSİAD´dan Elanur Akıncı´ya eğitim hayatı boyunca burs
İZSİAD´dan Elanur Akıncı´ya eğitim hayatı boyunca burs
İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), örnek bir uygulamaya imza atarak başarıyı ödüllendirdi. İZSİAD, Caribou Matematik Yarışması´nda 7 bini aşkın rakibini geride bırakarak birinci olan Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Akıncı´ya üniversite son sınıfa kadar burs verdi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Talak, Elanur Akıncı´yı Bortar´da ağırlarken, Küçükkurt´un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bortar şirketi de Akıncı´ya tam altın hediye etti.
İleri Bilim Koleji Bursluluk Sınavı´na Yoğun Katılım
İleri Bilim Koleji Bursluluk Sınavı´na Yoğun Katılım
İleri Bilim Koleji Bursluluk Sınavı veliler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
LAMA DAWA ANTALYA´YA GELİYOR
LAMA DAWA ANTALYA´YA GELİYOR
İnsan, kendini bazen yaşamın içinde kaybolmuş ve ne yapacağını bilemez halde hissedebilir. Böyle anlarda içimizde var olan gücümüzü bize hatırlatacak, kaldıraç etkisi yapacak güçlü bir enerji, bize mucize etkisi yaratır.Böylece; İçeride saklı olan güçle bağlantıya geçerek, dışarıda istediğimiz her şeyi yaratabiliriz.
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖKÇEN: “18 ŞUBAT´TA GEZİ İÇİN SİLİVRİ´DEYİZ”
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖKÇEN: “18 ŞUBAT´TA GEZİ İÇİN SİLİVRİ´DEYİZ”
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU, DİSK GENEL KURULU´NDA KONUŞTU
KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU, DİSK GENEL KURULU´NDA KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DİSK´in 16. Olağan Genel Kurulu´na katılarak birer konuşma yaptı. Karl Marx´ın “Dünyanın bütün işçileri birleşin” sözüne atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, “Şimdi geldiğimiz 21´nci yüzyılda, otoriter rejimlerin de giderek güç kazandığı bir ortamda, yeni bir söylemle yola çıkmak zorundayız. ‘Dünyanın bütün demokratları birleşin´ demeliyiz. Nasıl aşarız? 4 ayaklı bir stratejiyle biz bunların hepsini aşarız” dedi. Kılıçdaroğlu, 4 ayaklı stratejinin başlıklarını “birinci sınıf demokrasi”, “üreten Türkiye”, “güçlü sosyal devlet” ve “sürdürülebilirlik” olarak sıraladı. Kılıçdaroğlu, “Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar, aynı zamanda Cumhuriyet´in kurucu değerleridir” diye konuştu. İmamoğlu da ülkede ve kentte yaşanan işsizliğin boyutlarına dikkat çekerek, “Gençlerin, kadınların, erkeklerin, eğitimlilerin ya da tecrübesizlerin, her kesimden insanın bir iş bulma mücadelesi ile karşı karşıyayız. Bu baskılama sürecinin tehditlerini yaşayan unsurları tartışmak ve bugüne kadar bunun mücadelesini veren sizlerin, ortak akıl sürece dair, sıkı bir mesajı oluşturma mecburiyeti vardır, diye düşünüyorum. Bu nedenle örgütlü işçiler, Türkiye´de toplumsal bütünlüğün en önemli unsuru. Aynı zamanda sosyal barışın da bir güvencesi olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.
AK PARTİLİ BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, BAKAN PEKCAN´IN HIRVATİSTAN ZİYARETLERİNE EŞLİK ETTİ
AK PARTİLİ BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, BAKAN PEKCAN´IN HIRVATİSTAN ZİYARETLERİNE EŞLİK ETTİ
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir takım görüşmeler gerçekleştirmek adına Hırvatistan ziyaretine eşlik etti. Bölünmez Çankırı, Bakan Pekcan´ın Hırvatistan temasları kapsamında Hırvatistan Ekonomi, Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat ile görüşmesinde, Hırvatistan Ticaret Odası ziyaretlerinde, Hırvatistan Dışişleri ve AB Bakanı Dr. Gordan Grlić Radman ile görüşmelerinde hazır bulundu.
İBB, KANAL İSTANBUL İÇİN YARGI SÜRECİNİ BAŞLATTI
İBB, KANAL İSTANBUL İÇİN YARGI SÜRECİNİ BAŞLATTI
İBB avukatları, Kanal İstanbul´un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağı gerekçesiyle, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle bugün İstanbul 6. İdare Mahkemesi´ne başvurdu.
LÜKS CİPLER SATILDI
LÜKS CİPLER SATILDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş´ın israfla mücadele genelgesi kapsamında birçok binek aracı satışa çıkarıldı.
BAŞKAN İMAMOĞLU: “İLÇELERİMİZLE BİRE BİR DİYALOGU EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK İSTİYORUZ”
BAŞKAN İMAMOĞLU: “İLÇELERİMİZLE BİRE BİR DİYALOGU EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK İSTİYORUZ”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27´nci ilçe belediyesi ziyaretini Bayrampaşa´ya yaptı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner´le bir araya gelen İmamoğlu, “İlçelerimizle bire bir diyalogları en üst seviyede tutmak istiyoruz. Bu hem İBB´nin işini kolaylaştıracaktır hem de ilçe belediyesinin sahada her gün deneyimlediği sorunları, anında çözüme kavuşturma konusunda da bir pratiklik yaratacaktır” dedi. İmamoğlu, belediye binası önündeki meydan düzenlemesi kapsamında kaideye oturtulan Atatürk büstünü beğenmedi. “Elyaf bronza dönüşsün. Bayrampaşa´nın dinamik bir nüfusu var, gençliği yansıtan bir çalışma yapılabilir” diyen İmamoğlu, heykelin değiştirilmesi yönünde talimat verdi.
Tüketim Kültürü ve 14 Şubat Sevgililer Günü
Tüketim Kültürü ve 14 Şubat Sevgililer Günü
Özel günler kapsamında gerçekleşen hediyeleşmeler, değişen dünya ile birlikte farklılaşan bir tüketim kültürünü ortaya çıkarıyor. 14 Şubat Sevgililer Gününün, tüketim kültürü bağlamında dünyada ve ülkemizde hangi boyutta olduğu hakkında açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Favaro, Sevgililer Gününün, tüketim kültürüyle ilişkili bir kavram olduğunu söyledi.
Bilge İleri Yaş Bakım ve Yaşam Evi´nde  Dünya Standartlarında Hizmet
Bilge İleri Yaş Bakım ve Yaşam Evi´nde Dünya Standartlarında Hizmet
Yaş alan bireylerin bir araya gelerek sosyalleşme, kaliteli vakit geçirme ve erteledikleri hobilerini gerçekleştirme fırsatı buldukları Bilge İleri Yaş Bakım ve Yaşam Evi kişisel ihtiyaçlara yönelik hobilerle konuklarını ağırlıyor. 7/24 profesyonel hemşire bulunan merkezde psikolojik danışmanlık hizmetiyle birlikte sosyal ve kültürel aktivitelerle yaşlıların hayatı renkleniyor.
YAŞAMAK YA DA YAŞADIĞINI SANMAK
YAŞAMAK YA DA YAŞADIĞINI SANMAK
“Görmezsiniz ama bilirsiniz ki oradadır. Henüz olmamıştır ama her an olabilecektir. Durağandır ama bir anda harekete geçebilir. Şaşırtıcı olandır. İnsan düşüncesini besleyen içsel bir enerjidir. Kayıp gideni de anlatır, apansız dönüşe de çıkar."
BASIN ŞEHİDİ ÇETİN EMEÇ´İN ADI SİLİNEMEZ...
BASIN ŞEHİDİ ÇETİN EMEÇ´İN ADI SİLİNEMEZ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D100 Karayolu üzerindeki Çetin Emeç Üst Geçidi´nin adını bir oldubittiyle değiştirmiş; basın şehidimizin adının yaşatılmasını engellemeye kalkışmıştır.
Antalya Mobilya Fuarı  törenle kapılarını açtı
Antalya Mobilya Fuarı törenle kapılarını açtı
12-16 Şubat tarihlerinde ANFAŞ´ta düzenlenecek olan ve Türk mobilya sektörü ile yabancı ithalatçıyı 5 gün boyunca aynı çatı altında bir araya getirecek olan FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı muhteşem bir törenle kapıların açtı
İMAMOĞLU: “JAPONYA İLE DEPREM KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ”
İMAMOĞLU: “JAPONYA İLE DEPREM KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Japonya´nın 126´ncı İmparatoru Naruhito onuruna verilen resepsiyonda bir konuşma yaptı. İmamoğlu, “Halihazırda ‘Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı´ ile ortaklaşa İstanbul´da Deprem Risk Analiz çalışmalarımızı hep beraber sürdürüyoruz. Deprem gerçeğiyle yüzleşen iki ülke olarak, özellikle afetlere hazırlık ve afetlere dayanıklı kentler oluşturulması kapsamında yoğun bir iş birliğimiz olacak. Aradaki mesafelerin, yakın ilişkiler kurulmasına engel olmadığını birlikte kanıtlayacağız” dedi.
İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı İnoSuit ihracatta katma değeri yaratmaya devam ediyor
İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı İnoSuit ihracatta katma değeri yaratmaya devam ediyor
Türkiye´nin katma değerli ihracatının artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülmekte olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı, 2020 yılında bilgilendirme seminerleri turuna Anadolu´da İzmir´den başladı.
Sevgililer Günü Westpark´ta Çok Özel
Sevgililer Günü Westpark´ta Çok Özel
İzmirlilerin uğrak noktası Ege´nin En Büyük Outlet´ i Westpark Outlet´ te Sevgililer Günü´ne özel eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Çiftler önce Sevgililer Günü´ne özel dekore edilmiş eski model Volkswagen marka fotoğraf otobüsü içine girerek muhteşem fotoğraflar çekilip anı ölümsüzleştirecek, daha sonra ise trio müzik dinletisi ile eğlence dolu anlar yaşayacak!
Egeli Üreticiler, MaviBahçe Üretici Pazarı´nda Buluşuyor
Egeli Üreticiler, MaviBahçe Üretici Pazarı´nda Buluşuyor
İzmir ve Egeli üreticiler, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi´nde haftada bir gün kurulan Pazar Yeri´nde ürünlerinin satışını ve tanıtımını yapma şansı buluyor.
Sevgililerin Gülleri Menderes´ten
Sevgililerin Gülleri Menderes´ten
14 Şubat Sevgililer Günü´nün vazgeçilmezi güller Menderes´te yetiştirilerek, tüm Türkiye´de satışa sunuldu.
EGE SERBEST BÖLGESİ, 30. YILINDA YÜZDE 5 BÜYÜYECEK
EGE SERBEST BÖLGESİ, 30. YILINDA YÜZDE 5 BÜYÜYECEK
Ege Serbest Bölgesi geçtiğimiz yılı, 4.2 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 20 bin 500 kişilik istihdamla kapattı. Bölgeye ilave edilen 300 bin metrekarelik genişleme alanını, 2019 yılında yeni yatırımlara hazır hale getiren Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), firmaların yeni yatırımları ile 2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyor.
Bakırçay nefes alacak
Bakırçay nefes alacak
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli´nin özel talimatıyla harekete geçen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü bir yıl dolmadan 5 kilometrelik hattı yeniden düzenledi. Daralan dere yatağı genişletildi. Biriken rusübat temizlendi. Binlerce dekar arazide taşkın riski minimize edildi.
Karşıyaka´da Ayın Konuğu Özgür Özel
Karşıyaka´da Ayın Konuğu Özgür Özel
Karşıyaka Belediyesi, “Ayın Konuğu” etkinlikleri kapsamında Şubat ayında Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel´i ağırlayacak. “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru” başlığı altında Haluk Işık´ın yöneteceği söyleşi, 21 Şubat Cuma günü, Atakent´te bulunan Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde saat 18.00´de başlayacak. Büyük ilgi görmesi beklenen söyleşide, siyasetten yerel yönetimlere, hayatın her alanındaki gelişmelerden CHP´nin sorunlara yaklaşım ve çözüm önerilerine, gündemin sıcak konuları masaya yatırılacak. Son dönemin en dikkat çekici siyasetçilerinden olan Özgür Özel, söyleşi sonunda izleyicilerden gelecek soruları da yanıtlayacak.
Tuhafiyeciler yüzünü geleceğe çevirdi…
Tuhafiyeciler yüzünü geleceğe çevirdi…
İzmir Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası, geleceğin projeleri arasında sayılan Geri Dönüşüm alanında yürüttüğü eğitim programı ile sektörü ekonomik yönden güçlendirmeyi hedefliyor.
Agroexpo, Ziyaretçi Sayısı ile Rekor Kırdı
Agroexpo, Ziyaretçi Sayısı ile Rekor Kırdı
Organizasyonunu Orion Fuarcılık A.Ş.´nin üstlendiği, Türkiye´nin en büyük, Avrupa´nın ilk dört büyük tarım fuarından biri olan 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 6 - 9 Şubat tarihleri arasında 73 ülkeden 948 firma katılımı ile 358.711 ziyaretçiyi ağırladı.
LİSELİ GİRİŞİMCİLER FİKİRLERİNİ YARIŞTIRDI
LİSELİ GİRİŞİMCİLER FİKİRLERİNİ YARIŞTIRDI
ABD´nin Delaware Üniversitesi´ne bağlı Dünyanın lise öğrencileri için en üst düzey girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge, EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği ve ABD´nin Horn Entrepreneurship (Üniversiteye bağlı girişimcilik merkezi) aracılığıyla ilk kez Türkiye´de ve İzmir´de düzenlendi. Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkânı sunan bu program, Türkiye´de ilk kez Ege Genç İş İnsanları Derneği partnerliğinde İzmir´de gerçekleşmiş oldu.
Hemşirelerin Ek Ödemeleri Emekliliğe Yansıtılmalıdır
Hemşirelerin Ek Ödemeleri Emekliliğe Yansıtılmalıdır
Hemşirelerin Ek Ödemeleri Emekliliğe Yansıtılmalıdır Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, hemşirelerin aldığı ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gerektiğini açıkladı.
Fener Rum Patriği´nden Başkan Oran´a ziyaret
Fener Rum Patriği´nden Başkan Oran´a ziyaret
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran´ı makamında ziyaret etti. Bartholomeos´a Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papulia ve eşi Nikos Stefanos, İzmir Rum Ortodoks Cemaat Başkanı Yorgo Teodoridis ve Sakız Adası´ndan gelen misafirler eşlik etti.
AGROEXPO´DA İHRACAT BEREKETİ
AGROEXPO´DA İHRACAT BEREKETİ
Türkiye´nin en büyük, Avrupa´nın ilk dört büyük tarım fuarından biri olan 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Türk tarımını dünya tarımı ile Fuar İzmir´de buluşturdu.
EVSİZLER BİMEKAN´DA MUTLU
EVSİZLER BİMEKAN´DA MUTLU
Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan vatandaşlara şefkat elini uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 90 evsizi Bimekan´da sıcak bir yuva ortamında ağırlıyor. Bimekan´da kalan vatandaşlar “Unutulmamak ve zor günümüzde bize sahip çıkılması kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor” diyerek Antalya Büyükşehir Belediyesi´ne teşekkür etti.
CANLI YAYINLANAN İHALEYE REKOR KATILIM
CANLI YAYINLANAN İHALEYE REKOR KATILIM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş´ın talimatıyla şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi´nin sosyal medya hesapları ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan ihalelere firmalar da yoğun ilgi gösteriyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Muhtelif Duvar Yapım İşi” ihalesine 61 firma katıldı.
İMAMOĞLU´NDAN “ULAŞIM ZAMMI” AÇIKLAMASI: “VATANDAŞLARIMIZ TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI”
İMAMOĞLU´NDAN “ULAŞIM ZAMMI” AÇIKLAMASI: “VATANDAŞLARIMIZ TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNR 7. Uluslararası Kitap Fuarı´nın açılışını yaptı. Açılış konuşmasında, “Bizi dünyada bir noktaya taşıyacak olan bazı unsurlar var. Özellikle kitaba duyulan ilgi ya da bir ülkede çıkan yayın sayısı, üniversitelerin verimliliği, oradaki bilimsel makalelerin dünya çapındaki yeri gibi… Başka türlü dünyaya mesaj veremezsiniz. Hele hele dünyaya bağırarak, çağırarak hiç ayar veremezsiniz” ifadelerini kullanan İmamoğlu, gazetecilerin ulaşım zammıyla ilgili sorusunu da fuar çıkışında yanıtladı. Vatandaşların zam tepkisi konusunda sonuna kadar haklı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Türkiye´de yaşamanın, yaşam koşullarının, ekonomik zorlukların farkındayız. Bunu biliyoruz. 3 yıldır; 2017´nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor. Ama Türkiye´deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizi şu an yaptığımız; hizmetimizi sürdürebilme çabası” diye konuştu.
ÇİN´DEKİ VİRÜSTEN KAÇANLAR MODEKO´YA KOŞACAK
ÇİN´DEKİ VİRÜSTEN KAÇANLAR MODEKO´YA KOŞACAK
MODEKO 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, Çin´de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle ertelenen dünyanın en büyük mobilya fuarlarının yarattığı boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Çin´e gidecek sektör profesyonelleri rotasını İzmir´e çevirdi. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, virüs nedeniyle yabancı ziyaretçi talebinin arttığını vurguladı.
AGROEXPO DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR
AGROEXPO DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR
Türkiye´nin en büyük, Avrupa´nın en büyük dört tarım fuarından biri olan Agroexpo, 2. gününde de dopdolu programıyla dikkat çekiyor.
 CHP´Lİ TÜRKEKUL, ASIL 80 MİLYONLUK ÜLKE “YORGUN”
CHP´Lİ TÜRKEKUL, ASIL 80 MİLYONLUK ÜLKE “YORGUN”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir 2. Bölge milletvekili aday adayı Uçuş mühendisi Dursun Türkekul, Sabiha Gökçen´de meydana gelen uçak kaza sonrasında Gazetemize yaptığı açıklamada asıl 80 milyon yorgun, ülkeyi yöneten AKP yorgun, koskoca ülke yorgun ifadelerinde bulundu.
Bozdağlar´dan Aydın Dağları´na kar mücadelesi
Bozdağlar´dan Aydın Dağları´na kar mücadelesi
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın Ödemiş´in yüksek kesimlerinde kendisini yoğun kar yağışı ile göstermesi sonrası Ödemiş Belediyesi alarma geçti. Kriz Masası vatandaşların çağrılarına yanıt verirken dağlık kesimlerde yer yer yarım metreyi geçen karla birlikte Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde yolların açık tutulması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Yaşar Topluluğu Ödülleri Topladı
Yaşar Topluluğu Ödülleri Topladı
İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafından ortak düzenlenen "Başarılı Sanayi Kuruluşları Töreni´´nde Yaşar Topluluğu şirketleri toplam 17 ödül ve takdirname ile ödüllendirildi.
Abalıoğlu´na çifte ödül
Abalıoğlu´na çifte ödül
Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş., “Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni”nde “Et ve Balık Ürünleri Sanayiinde Üretim ve Yatırım Birincilik Ödülü” ile “Borsa Üyeleri Arasında Kendi Meslek Grubunda Borsa Tescil İşlemleri Birincilik Ödülü´ne layık görüldü.
KUŞÇULAR´DA OKULA DESTEK PANAYIRI
KUŞÇULAR´DA OKULA DESTEK PANAYIRI
15 Aralık Pazar günü Kuşçular Köyü´nde “Kış Panayırı” düzenlenmişti. Düzenlenen panayırın geliri Kuşçular Ova İlkokulu´nun ihtiyaçları için harcandı.
Zabıta Personeline “Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim” Eğitimi
Zabıta Personeline “Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim” Eğitimi
Kartal Belediyesi, vatandaş ile daha etkili ve etkin iletişim kurabilmeleri ve sorunlu zamanlarda daha kontrollü davranmalarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik iletişim eğitimi vermeye başladı.
Ayvalık Tabiat Parkı´nın İhaleye Çıkmaması İçin Tek Yürek!
Ayvalık Tabiat Parkı´nın İhaleye Çıkmaması İçin Tek Yürek!
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Ayvalık´ta ki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, spor kulübü temsilcileri, sendika temsilcileri ve meclis üyeleriyle bir toplantı yaparak 11 Şubat´ta ihaleye çıkacak olan Tabiat Parkı için izlenecek yol hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ortak fikirlerin beyanından sonra hukuki olarak yapılacak itirazlar ve sebepleri açıklanırken bir yandan da sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılacaklar belirlendi.
Eker´den Akalan Müjdesi
Eker´den Akalan Müjdesi
İzmir Kemalpaşalı üreticilere yılda 1 milyon 100 bin lira ek gelir sağlayacak Akalan Barajı şantiyesini ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker üreticilere müjde verdi. Barajın % 90´ının bitirildiğini belirten Eker, mart ayı sonunda inşaatı tamalayacağız diye konuştu.
KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Teknik Koleji´nin açılışı yapıldı
KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Teknik Koleji´nin açılışı yapıldı
Eğitim öğretim yılının başında eğitime başlayan İzmir Kemalpaşa Özel KOSBİ Zütfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin resmi açılışı yapıldı.
Egeli genç hekim adayları otizmli bireylere bisiklet eğitimi verecek
Egeli genç hekim adayları otizmli bireylere bisiklet eğitimi verecek
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin öncülüğünde hazırlanan proje ile otizmli çocuklara bisiklet eğitimi verilecek.
Ege Tıp 1979 Mezunlarından doğaya anlamlı katkı
Ege Tıp 1979 Mezunlarından doğaya anlamlı katkı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1979 mezunları Ege Orman Vakfı işbirliği ile, Bornova-Naldöken mevkiinde 514 fidanlık koru ve Çeşme-Çiftlikköy mevkiinde 125 fidanlık sakız korusu oluşturdu.
DOLAR
6.0470
EURO
6.5550
-Global ısınma yükselen deniz seviyesi 2050 yılında shangai ve deniz kıyısındaki Çin şehirlerinde büyük sellere neden olacak.bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak. -Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wringleys marka sakızdır. -Kereviz yerken harcanan ka

İlginç Bilgiler 3
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bu dünya çalışma yeridir. Ücret alınacak yer, ahirettir.

İMAM-I RABBANİ (R.A)
İzmir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:19 13:23 15:51 18:10 19:39
Kek hamurunun piştikten sonra kalıptan rahat çıkması için 10 dakika bekletin. Fırına sürdüğünüz kek kalıbının yanmasını önlemek için kalıbın altına biraz tuz koyabilirsiniz.

Hamur İşi Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları