EGE´NİN İKİ YAKASINDA DOSTLUKTAN BAŞKA ÇARE YOK
Rodos, İstanköy ve Onikiadalar Türk Kültür ve Dayanışma Derneği ile Avrupa Halkları Federal Birliği (Federal Union of European Nationalities - FUEN) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Uluslararası Rodos İstanköy Türkleri Sempozyumu´ 22-23 Kasım tarihlerinde İzmir´de yapıldı..
Tarih: 24.11.2018 20:42:41

Fuar Kültürpark Gençlik Tiyatrosu Salonu´nda düzenlenen sempozyumda iki günde toplam 5 oturum gerçekleştirildi. Türkçe / İngilizce simultane çevirinin yapıldığı, ilk üç oturum dilinin İngilizce, diğer iki oturum dilinin ise Türkçe olduğu oturumlarda, Türk ve yabancı uzman konuşmacıların sunduğu bildirilerin tamamlanmasının ardından Selçuk, Efes ve Meryem Ana´ya bir gezi düzenlendi. Sempozyuma katkı koyanlara teşekkür plaketi takdim edildi..

/resimler/2018-11/24/2046019336567.jpg

‘Ege´nin iki kıyısında yaşamakta olan halkların dostluktan başka çaresi yoktur´ tezinin savunulduğu sempozyumda; Rodos ve İstanköy´de yaşamakta olan soydaş ve akrabaların Türk kültürel kimliğiyle varlığını sürdürmesi konusundaki çalışmaların Türk - Yunan dostluğu karşıtı olmadığı, genel anlamda iki yakadaki kültürlere sahip çıkılmaması durumunda ise bu kültürlerin yok olacağı, 21. asırda insanlara zorla bir şeyi kabul ettirmenin mümkün olmadığı, bu açıdan Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerçekçilik temelinde olması gerektiği, sorunların açık yüreklilikle ortaya konulup, çözüm için tezler üretilmesi, nihayetinde bu tezlerin birbirleriyle örtüşebilmesi için tarafların azami gayret göstermesi, bu hassas konunun ancak bu yaklaşımla değerlendirilmesi durumunda kalıcı bir çözüme ulaşılabileceğine vurgu yapıldı.

 

YUNANİSTAN´DAKİ TÜRK VARLIĞI BATI TRAKYA İLE SINIRLI DEĞİL

Sempozyumun ilk günü Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı´nın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Kaymakçı, bu sempozyumun Rodos ve İstanköy Türkleri üzerine yayınları olan uzmanların dışında, yabancı bilim insanlarının da bildirileriyle katıldığı ilk sempozyum olduğuna dikkat çekerek, “Dünya kamuoyunda Yunanistan´daki Türk varlığının Batı Trakya ile sınırlı olduğu algısı var. Oysa Rodos ve İstanköy´de yaşayan ve sayıları 6 bin´i geçen bir Türk nüfus da bulunuyor. 1996 yılında kurulan İzmir merkezli derneğimiz, bu adalarda yaşayan Türklerin sesini duyuruyor. Dernek olarak, ‘Federal Union of European Nationalities (FUEN) / Avrupa Halkları Federal Birliği´nin üyesiyiz. Bilindiği üzere, FUEN, Avrupa´da "You Are Not Alone-Yalnız Değilsiniz" şiarıyla ulusal azınlık haklarını savunan bir sivil toplum örgütü olarak görev yapmaktadır. Bu sempozyumu da FUEN ile birlikte organize ettik, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İkinci olarak kürsüye gelen FUEN Türk Azınlık Toplulukları Çalışma Grubu Başkanı Halil Habinoğlu, sempozyumun başarılı bir organizasyon olduğunu vurguladığı konuşmasının ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Fırat Yaldız yaptığı I. Oturum´un konuşmacıları Prof. Dr. Metin Ekici, FUEN Başkanı Dr. Lorant Vincze, Dr. Tamara Hoch birer sunum yaptılar.

 

DİL, ORTAK GEÇMİŞ VE İNANÇ KARŞIMIZA KÜLTÜR OLARAK ÇIKAR

Prof. Dr. Metin Ekici ‘İstanköy Türklerinde Kültürel Kimlik ve Aidiyet´ konulu sunumunda;  kimliğin, toplumsal bir varlık olan insanın kendini tanımlama ve ait olma ihtiyacından doğan bir kavram olduğunu, kimliğin oluşmasını ve canlı tutulmasını sağlayan ögeler olarak dil, ortak geçmiş ve inancın ise, karşımıza kültür olarak çıktığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kültür, şüphesiz insanın toplumsal bir varlık olmasının doğal sonucudur. Kimlik bu bakımdan kültürden ayrı değerlendirilemez. Aynı zamanda kültür, kimliğin sürdürülmesinde de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ada Türkleri kimliklerini ve aidiyet duygularını, Türkiye ile olan kültürel bağları, tarih, dil ve din ortaklıkları ile beslemiş ve günümüze kadar canlı tutmuştur. Nesilden nesile aktarılarak, geleneklerin devamlılığı sağlanmıştır. Oniki Ada Türkleri üzerine çalışmalar yapan Bahadır Selim Dilek´in ifadesiyle ‘Ege´nin Unutulan Türkleri´, dillerini, dinlerini ve kültürlerini unutmamakta, sahip çıkmaya çalışmaktadırlar. Oniki Ada Türklerinin azınlık haklarına kavuşması, yerel kimliklerin sürdürülmesi ve korunması bakımından günümüz dünyasında oldukça önem taşımaktadır. Yunan hükümeti bu konuda gereken hassasiyeti göstermelidir.”

 

AVRUPA´DA 60 AZINLIK DİLİ VAR

Dr. Lorant Vincze ‘Avrupa´da Azınlık Hakları Mücadelesinde Bir Öncü Kuruluş: FUEN´ konulu sunumunda, FUEN´in 70 yıl önce kurulduğunu, 30 ülkeden 100´ün üzerinde üyeleri olduğunu belirterek, “Özellikle yaşanan savaşlar nedeniyle Avrupa´nın tüm coğrafyasında etnik gruplar mağdur oldu. O yıllarda bazı devletler azınlıkları yok etmek için her türlü yasa dışı yollara başvurdu. FUEN çoğunluk ile azınlıklar arasında diyaloğu sağlamak amacıyla 70 yıl önce kuruldu. Görevimiz hükümetleri tatmin etmek değil, azınlık haklarını savunmaktır. Finlandiya´da İsveççe konuşan halkların da, Romanya´daki Macar kökenlilerin de, zamanında Batı Almanya´da haksızlığa uğrayan tüm azınlıkların da haklarının savunucusu olduk. Bu coğrafyada ise ne Türkiye, ne de Yunanistan dil konusundaki konvansiyonu imzalamadı. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bazı kişisel azınlık haklar tanınırken, bazı haklar komple yok sayılıyor. Avrupa Birliği azınlıkların durumunda iyileştirme yapabilir. Bu konuyu resmi olarak AB´nin gündemine taşımak istiyoruz. Çünkü AB uluslar ötesi bir topluluk olduğundan azınlıklara karşı daha esnek. Bugün AB´de 60 azınlık dili var. ‘Azınlık Güvenlik Paketi´ kapsamında bütün bu dillerin de fonlanmasını istiyoruz. Çünkü bu insanlar dillerini konuşabilmeyi ve yaşadıkları ülkeleri evleri gibi görmelerinin sağlanmasını istiyorlar. Azınlıklar diğerleri ile eşit olduğunu hissetmeden olmaz. Yani kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak hissetmemeli. Biz de asimilasyona karşı bu talepleri destekliyoruz. Nisan 2018´de 1 milyon 319 bin imza topladık, artık yasal düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Diyalog kurma açısından çok şey başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

 

ULUSAL YASALAR, AVRUPA ENTEGRASYONUNA UYGUN DEĞİL

İlk oturumun üçüncü konuşmacısı Dr. Tamara Hoch ise kendisinin İsveç vatandaşı olduğunu, doktorasını Dakimarka´da verdiğini, şu anda ise Almanya´da çalıştığını söyledi. ‘Ulusal Azınlık Olarak Meşru Kabul Edilen Avrupalılaşma: Yunanistan´daki Türk Toplumu´ konulu sunumunda, öncelikli olarak yapılması gerekenin, ulusal yasalarda Avrupa entegrasyonunun sağlanması olduğunu, günümüzde ulusal yasaların yüzde 80 oranında bu entegrasyonu içermediğini vurguladı.

 

II. VE III. OTURUMLARLA SEMPOZYUMUN İLK GÜNÜ SONA ERDİ

Sempozyumun ikinci oturumuna Prof. Dr. Metin Ekici moderatörlük yaparken, Doç. Dr. Ali Dayıoğlu ‘Rodos ve İstanköy Türklerinin Uluslararası Antlaşmalarla Belirlenmiş Hakları´ konulu, Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları(HRWF) Direktörü Willy Fautre ‘Yunanistan Yönetiminde Rodos ve İstanköy´de Türk Etniği´ konulu ve Dr. Ali Hüseyinoğlu ise ‘Yunanistan´da Batı Trakya Müslüman Türklerinde Etnisite, Din, Eğitim Sorunları´ konulu birer sunum yaptılar. Doç Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu günün üçüncü ve son oturumunda moderatörlük yaparken, Doç. Dr. Fırat Yaldız´ın sunumu ‘Azınlık Hakları ve İnsan Hakları Bağlamında Yunanistan´da (Batı Trakya ve Oniki Adalar) Türk Toplumu´ üzerineydi. Doç. Dr. Cihan Özgün ise ‘Oryantalizmin Hayal Kırıklığı - Rodos ve İstanköy´ konulu bildirimini sundu.

 

IV. OTURUMDA KÜLTÜREL AİDİYET, EDEBİYAT, ŞENLENDİRME POLİTİKALARI VE MİMARİ ESERLER KONUŞULDU

Sempozyumun ikinci gününde ilk oturuma Doç. Dr. Cihan Özgün moderatörlük yaptı. Prof. Dr. Metin Ekici ile Arş. Gör. Gökçe Emeç ‘Rodos ve İstanköy Türklüğünde Kültürel Aidiyet Sorunu´, Prof. Dr. Oğuz Karakartal ‘Rodos Türklerinin Kültürel Aidiyeti: Adada Eski Yazı-Türkçe Kültür ve Edebiyat´, Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran ‘Rodos ve İstanköy Türklüğünde Kültürel Aidiyetin Kökenleri: Adaların Fethinden Sonra Şenlendirme Politikaları´, Dr. Neval Konuk ise ‘Rodos ve İstanköy´de Osmanlı-Türk Mimari Eserlerinin Bugünü´ konulu birer sunum yaptılar.

 

BU ÇALIŞMALARIMIZ ASLA TÜRK - YUNAN DOSTLUĞU KARŞITI DEĞİLDİR

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı´nın moderatörlüğünü yaptığı sempozyumun son oturumunda Doç. Dr. Nuri Karakaş ‘Lozan Görüşmelerinde Ege Adaları´, Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu ‘Akdeniz´de Suç ve Ceza´nın Ortak Mekanı Rodos´ ve FUEN Görevlisi Ozan Yücesoy ‘Yunan İlköğretim Kitaplarında Türk Kimliği Algısı´ konulu sunumları gerçekleştirdiler. Moderatör Prof Kaymakçı yaptığı sempozyum kapanış konuşmasında tüm katılımcılara ve başta FUEN ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kendilerine destek veren kuruluşlara teşekkür etti. Prof Kaymakçı´nın sempozyum sonuç bildirgesi olarak ifade ettiği görüşleri şöyleydi:

“Defalarca söylediğimiz gibi bizim amacımız; ‘Ege´nin iki kıyısında yaşamakta olan halkların dostluktan başka çaresi yoktur´ tezidir. Bunu çok önemsiyoruz. Rodos ve İstanköy´de yaşamakta olan soydaş ve akrabalarımızın Türk kültürel kimliğiyle varlığını sürdürmesi konusundaki çalışmalarımız, asla Türk - Yunan dostluğunun karşıtı değildir. Çünkü her iki kıyıda yaşayan insanların temel sorunu insanlık sorunudur. Yani kendi kültürel kimliklerini geliştirmek ve korumak durumundadır. Bu açıdan Yunanistan ve Türkiye arasında var olan ilişkilerin gerçekçilik temelinde olması gerekiyor. Evet, çok önemli sorunlarımız var, ama artık 21. asırda yaşıyoruz. Bu asırda insanlara zorla başka bir şeyi kabul ettirmek mümkün değil. O zaman karşılıklı ilişkilerimizde, sorunlarımızı çok açık yüreklilikle belirteceğiz, çözüm için tezler ileri süreceğiz. Elbette bu tezler örtüşmeyebilir ama başka çaremiz yok. Yineliyorum, Ege´nin iki kenarında yaşamakta olan insanların dostluktan başka çareleri yoktur. Kültürlerimiz de bir ölçüde benzerlik gösteriyor, çünkü iç içe geçmiştir. İki yakadaki kültürleri koruyamazsak bu kültürler yok olacaktır. Dünyada bir kültürün yok edilmesi kadar insanlıkdışı bir şey yoktur. Bunun böyle değerlendirilmesini istiyoruz. İsteğimiz bu kadar basit. Tüm katılımcılarımıza ve bildiri sunan bilim insanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Oturumların sona ermesinin ardından katılımcılar Selçuk, Efes ve Meryem Ana turuna katıldılar. Bu topraklarda nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, binlerce yıl öncesinden gelen ortak tarihi miras hakkında bilgi aldılar.

 

Fulya OMAÇ / ÇEŞME

 

Foto 1: Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Foto 2: Sempozyumun ilk gününün sonunda tüm katılımcılar bir arada

Foto 3: 1. Oturumun ardından moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Fırat Yaldız´a ve konuşmacılar Prof. Dr. Metin Ekici, FUEN Başkanı Dr. Lorant Vincze, Dr. Tamara Thoch´a sunumları sonrası birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Foto 4: İkinci Oturumunun ardından moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Metin Ekici´ye, konuşmacılar Doç. Dr Ali Dayıoğlu, Willy Fautre ve Dr. Ali Hüseyinoğlu´na sunumlar sonrası birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Foto 5: Üçüncü Oturum´un ardından moderatörlüğünü yapan Doç Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu´na, konuşmacılar Doç. Dr. Fırat Yaldız ile Doç. Dr. Cihan Özgün´e sunumları sonrası birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Foto 6:  Sempozyumun ikinci ilk sunumunda Doç. Dr. Cihan Özgün moderatörlük yaparken, Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Dr. Neval Konuk birer sunum yaptılar.

Foto 7: Sempozyumun ikinci gününün sonunda tüm katılımcılar bir arada

Foto 8: Sempozyumun ikinci gününün ilk Oturumu´nun ardından moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Cihan Özgün´e ve konuşmacılar Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, Prof. Dr. Oğuz Karakartal´a Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu tarafından birer teşekkür plaketi verildi.Dr. Neval Konuk´a ise teşekkür plaketi Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı tarafından takdim edildi.

Foto 9: Sempozyumun ikinci gününün ve aynı zamanda sempozyumun da son sunumunda moderatörlük yapan Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı´ya ve konuşmacılar Doç. Dr. Nuri Karakaş, Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu ve Ozan Yücesoy´un sunumlarının ardından Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları(HRWF) Direktörü Willy Fautre birer teşekkür plaketi takdim etti. Plaket sunumunda FUEN Başkanı Dr. Lorant Vincze ile Dr. Tamara Thoch da hazır bulundu.

 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: YAKASINDA DOSTLUKTAN BAŞKA ÇARE
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Türk ayakkabı sektöründen İtalya çıkarması
Türk ayakkabı sektöründen İtalya çıkarması
Türk ayakkabı ve çanta sektörü Dünyanın en önemli ayakkabı fuarı olarak kabul edilen Expo Riva Schuh Fuarı´na katıldı. İtalya´nın Garda şehrinde 12-15 Ocak tarihlerinde gerçekleşen fuarda 10 Türk firması tarafından sergilenen Türk ayakkabı ve çantaları büyük ilgi topladı.
Almanya´da Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü
Almanya´da Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü
Türk Kızılay Bornova Şube ve Alman Kızıl haç Borken Şubesi arasında Türkiye ve Almanya arasında ilk olma özelliğini taşıyan ‘Kardeş Şube ve İşbirliği´ protokolü Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Alman Kızılhaç Genel Başkanı Gerda Hasselfeldt´in de hazır bulunduğu Berlin´deki Alman Kızılhaç Genel Merkezi´nde imzalandı.
DÜNYANIN HAVASI EN TEMİZ ŞEHRİ
DÜNYANIN HAVASI EN TEMİZ ŞEHRİ
2019 yılı itibarıyla havası en temiz şehirler açıklanırken, dünyanın havası en temiz şehri Helsinki olarak görüldü. Türkiye´den de dört şehrin havası temiz şehirler arasında yer alması dikkat çekti.
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ BELLİ OLDU
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ BELLİ OLDU
Dünya üzerinde hangi ülkelerin ne kadar güvenli olduğu belli olurken, Türkiye´nin 59,62´lik güven endeksiyle 49´uncu sırada yer aldığı görüldü.
EN FAZLA İNTERNET KULLANICISI ÇİN´DE
EN FAZLA İNTERNET KULLANICISI ÇİN´DE
Hangi ülkede ne kadar internet kullanıcısı var belli olurken, Çin´in bu listenin birinci sırasına yerleştiği görüldü. Türkiye´nin ise listenin 18´inci sırasında yer aldığı saptandı.
Başkan Tosun Almanya´da mülteci sorununa bakışını ve projelerini anlattı
Başkan Tosun Almanya´da mülteci sorununa bakışını ve projelerini anlattı
Başkan Tosun Almanya´da mülteci sorununa bakışını ve projelerini anlattı
SAĞLIK TURİZMİ PROFESYONELLERİ ORLANDO´DA BULUŞTU
SAĞLIK TURİZMİ PROFESYONELLERİ ORLANDO´DA BULUŞTU
Dünya Medikal ve Sağlık Turizmi Fuarı - Healthcare Revolution 29-31 Ekim tarihlerinde Orlando´da gerçekleşti. 48 ülkeden 2000 sağlık çalışanı, çok sayıda medikal firma, sağlık turizmi şirketi ve hastanenin buluştuğu fuar süresince düzenlenen konferanslarda 189 konuşmacı sunum yaptı.
KOMŞUNUN KESTANE FESTİVALİNİ ŞENLENDİRDİK
KOMŞUNUN KESTANE FESTİVALİNİ ŞENLENDİRDİK
Yunanistan´ın Midilli (Lesvos) Adası´ndaki önemli etkinliklerden biri olan Kestane Festivali, hafta sonunda Türkiye´den gelen yaklaşık 500 turistin de katılımıyla güzel anılara ev sahipliği yaptı..
RODOS´TA GÖRKEMLİ CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU
RODOS´TA GÖRKEMLİ CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Rodos Adası protokolünü, Türkiye´den gelen davetlileri ve soydaşları bir araya getirdi. Başkonsolos Şekercioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.
UZAKDOĞU DALYAN´I ‘NAR´ İLE TANIYACAK
UZAKDOĞU DALYAN´I ‘NAR´ İLE TANIYACAK
Shanghai Medya Belgesel Grubu´nun çektiği ve Çin Devlet Televizyonu ile Shangai TV´de yayınlanacak Meyve Efsaneleri (Legend of Fruit) belgeseli sayesinde 250 milyona yakın kişiye Ortaca Dalyan bölgesi tanıtılacak
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU
2018 yılının ilk yarısının güncel verilerine bakıldığında, dünyanın en güvenli şehri Birleşik Arap Emirlikleri´nin başkenti Abu Dabi oldu.
Türk Doğaltaşları, İtalya´da görücüye çıktı
Türk Doğaltaşları, İtalya´da görücüye çıktı
Ege Maden İhracatçıları Birliği´nin organize ettiği “Verona Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu”na katılan 8 Türk doğaltaş üreticisi firma, İtalya´da 6 ithalatçı firma ile ikili iş görüşmeleri ve fuar ziyareti gerçekleştirdi yeni ihracat bağlantılarıyla Türkiye´de döndü.
Fransa´ya konfeksiyon ihracatı 1 milyar dolara koşuyor!
Fransa´ya konfeksiyon ihracatı 1 milyar dolara koşuyor!
Fransızların tercihi Türk konfeksiyon ürünleri oldu. Dünya´nın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı´na 29 firma ile katılan Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörüne Fransızların ilgisi, Türk ihracatçılarının yüzünü güldürdü.
Fransa´da Akhisar lezzeti
Fransa´da Akhisar lezzeti
Dünya Gurme Şehirler Ağı (DELICE) üyesi İzmir, “Lyon Sokak Yemekleri Festivali”ne konuk oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Lyon Belediye Başkanı Georges Kepenekian´ın özel davetiyle DELICE İzmir Temsilcisi Sırma Güven önderliğinde oluşturulan ekip, hazırladıkları özel lezzetlerle Fransa´da İzmir günleri yaşattı. Ekipte İzmir Gourmet Guide Seçici Kurul Başkanı Şef Ahmet Güzelyağdöken, İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği Şef Şamil Akşit, Eğitmen Şef Tolga Kamiloğlu, Pasta Şefi Ece Eryener yer aldı.
ATİNA TÜRK TURİSTE SAHİP ÇIKTI
ATİNA TÜRK TURİSTE SAHİP ÇIKTI
Yunanistan yetkililerinin, Türk ve Yunan feribot işletmeleri ile Türk feribot işletmelerinin Yunan adalarındaki acentelerine, mülteci yasasının bazı maddelerine istinaden 7 yıldan bu yana gönderdiği tutanaklarla ilgili cezai işlem yapmak istemesi tarafların bir araya gelmesiyle başkentten döndü..
Türk Ayakkabısı İngiltere´de Görücüye Çıkacak
Türk Ayakkabısı İngiltere´de Görücüye Çıkacak
Deri ürünleri ihracatının yüzde 56´sını tek başına gerçekleştiren, 2018 yılında 260 milyon çift ayakkabı ihraç ederek 1 milyar dolar dövizi Türkiye´ye kazandırmayı hedefleyen Ayakkabı ihracatçıları, 2019 yılından itibaren İngiltere pazarında daha aktif olmayı hedefliyor.
DÜNYADA 870 MİLYON İNSAN AÇLIK ÇEKİYOR
DÜNYADA 870 MİLYON İNSAN AÇLIK ÇEKİYOR
Dünyada yıllık olarak 1,6 milyar ton gıda israfı yapıldığı ortaya çıkarken, 870 milyon kişinin de açlıkla mücadele ettiği belirlendi.
TEŞEKKÜRLER KATHİMERİNİ
TEŞEKKÜRLER KATHİMERİNİ
Feribot işletmeleri tarafındaFeribot işletmeleri tarafından 3 Eylül´de Midilli Ticaret Odası´nda yapılan toplantıda, geçersiz evrakla Yunan adalarına yolcu getirdiği iddiasıyla, mülteci yasasına istinaden 13´ü Türk, 1´i Yunan toplam 14 feribot işletmesine uygulanmak istenen cezai yaptırımların hukuki dayanaktan yoksun olduğu vurgulanmıştı..n 3 Eylül´de Midilli Ticaret Odası´nda yapılan toplantıda, geçersiz evrakla Yunan adalarına yolcu getirdiği iddiasıyla, mülteci yasasına istinaden 13´ü Türk, 1´i Yunan toplam 14 feribot işletmesine uygulanmak istenen cezai yaptırımların hukuki dayanaktan yoksun olduğu vurgulanmıştı..
MİDİLLİ´DEKİ KRİTİK ZİRVEDEN BAKANLIK RANDEVUSU VE ÇÖZÜM IŞIĞI ÇIKTI
MİDİLLİ´DEKİ KRİTİK ZİRVEDEN BAKANLIK RANDEVUSU VE ÇÖZÜM IŞIĞI ÇIKTI
Ege Denizi´nde Türkiye ve Yunanistan arasında yılda 1 milyon´dan fazla yolcu taşıyan feribot firmaları, Yunanistan İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen tebligatlarla, mülteci yasasına istinaden cezai yaptırım uygulanacağının bildirilmesi üzerine Midilli Ticaret Odası´nın daveti üzerine Midilli (Lesvos) Adası´nda düzenlenen basın toplantısına katıldılar..
ARKAS AEGEAN LİNK REGATTA İLE SAKIZ ADASI ŞENLENDİ
ARKAS AEGEAN LİNK REGATTA İLE SAKIZ ADASI ŞENLENDİ
Arkas Holding ana sponsorluğunda Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Uluslararası Çeşme Yat Kulübü (ICYC) ve Çeşme Marina iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Arkas Aegean Link Regatta´nın Çeşme - Sakız Adası arasındaki ilk yarışı dün gerçekleştirildi.
EN ÇOK GÖÇMEN SUUDİ ARABİSTAN´DA YAŞIYOR
EN ÇOK GÖÇMEN SUUDİ ARABİSTAN´DA YAŞIYOR
Dünyadaki göçmenlerin sayısı 66,2 milyon olarak belirlenirken, göçmenlerin en çok Suudi Arabistan´da yaşadığı belirlendi.
Tayvan´dan İzmir´e davet
Tayvan´dan İzmir´e davet
İzmir´e gelen TTB Direktörü Lin, tatillerini yurt dışında geçirmeyi planlayan İzmirlileri Tayvan´a davet etti
Hayvancılık sektörü İtalya´da buluşacak
Hayvancılık sektörü İtalya´da buluşacak
İzmir İtalyan Ticaret Odası, Türk yatırımcıları İtalya´nın Cremona bölgesinde düzenlenen ve ülkenin tek hayvancılık ihtisas fuarı olan Cremona Uluslararası Hayvancılık Fuar´ına davet ediyor. 24-28 Ekim 2018 tarihinde Cremona – İtalya´da 73. kez yapılacak olan fuara katılım gösterecek olan Türk hayvancılık sektörünün fuar işlemlerini İzmir İtalyan Ticaret Odası yürütüyor.
DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU;
DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU;
77 farklı şehirden 2018 yılı Ocak ve Nisan ayları baz alınarak hazırlanan dünyanın en pahalı şehirleri raporuna göre, Türkiye pahalılık oranıyla listenin 67´nci sırasında yer aldı. Dünyanın en pahalı şehri unvanına ise İsviçre´nin başkenti Zürih sahip oldu.
ALMANYA TURİZMDE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR
ALMANYA TURİZMDE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR
Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig ile Ekonomi Bölümü Danışmanı Nalan Bostancıoğlu,
İZMİRLİ DOĞA SANATÇILARI BULGARİSTAN´A ÇIKARMA YAPTI
İZMİRLİ DOĞA SANATÇILARI BULGARİSTAN´A ÇIKARMA YAPTI
Doğa ile sanatsal üretimi birlikte ele alan doğa sanatı akımı dünya çapında ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan´ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Çevresel Heykel & Doğa Sanatı Sempozyumu´nda ülkemizi İzmirli sanatçılardan oluşan Patika Sanat Grubu temsil etti.
ÇALIŞMAK İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELER BELLİ OLDU
ÇALIŞMAK İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELER BELLİ OLDU
Yaşam standartları dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, dünyada çalışma şartları en iyi olan ülke Kanada olarak belirlendi.
CHP, SREBRENİTSA´DA
CHP, SREBRENİTSA´DA
Bosna Hersek´de 23 yıl önce meydana gelen ve 8372 kişinin, Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından katledildiği ve 35 kurbanının da toprağa verileceği Srebrenitsa´daki anmaya CHP´yi temsilen;
Dünyanın matematik  starları Türkiye´den...
Dünyanın matematik starları Türkiye´den...
Bulgaristan´da düzenlenen ve 4 farklı kıtadaki 20 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin katıldığı Mathematics Without Borders (Sınır Tanımayan Matematik) Yarışması´na Türkiye damga vurdu. Rusya´dan Bulgaristan´a, Fransa´dan Azerbeycan´a binlerce matematik dehasının katıldığı yarışmada Türkiye´yi temsil eden İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri 50´yi aşkın derece ve madalya ile döndü
Çinli gıda ithalatçıları Türk lezzetlerini ithal etmek için Türkiye´ye geldi
Çinli gıda ithalatçıları Türk lezzetlerini ithal etmek için Türkiye´ye geldi
Gıda ürünleri ihracatında Türkiye´nin en önemli merkezlerinden biri konumunda olan Ege Bölgesi, Çinli gıda ithalatçılarını ağırladı.
Üstün Japon teknolojisi ENEOS, Egeli müşterilerle buluştu
Üstün Japon teknolojisi ENEOS, Egeli müşterilerle buluştu
Merkezi Japonya´da bulunan, dünyanın en büyük petrol, enerji ve madencilik şirketlerinden JXTG Nippon Oil & Energy Corporation...
Dünya Devinin Türkiye Yönetiminin Zirvesine Türk Kadını
Dünya Devinin Türkiye Yönetiminin Zirvesine Türk Kadını
Türkiye dâhil 180´i aşkın ülkede ticari faaliyet gösteren dünya devi Philip Morris International´ın Türkiye Genel Müdürlüğü´ne Filiz Yavuz Diren atandı.
DÜNYA ÜZERİNDEKİ 193 ÜLKENİN 170´İNDE TÜRK VATANDAŞI BULUNUYOR
DÜNYA ÜZERİNDEKİ 193 ÜLKENİN 170´İNDE TÜRK VATANDAŞI BULUNUYOR
2018 yılı da dâhil olmak üzere dünya üzerindeki 170 ülkede Türk vatandaşlarının yaşadığı anlaşılırken, sayılarının 6 milyonun üzerinde olduğu saptandı.
AGROEXPO, KATAR´DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
AGROEXPO, KATAR´DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, dış pazarlara yönelik yeni strateji anlayışı kapsamında dış ticarette işbirliği potansiyeli olan ülkelerde düzenlenen uluslararası fuarlara, sektörde faaliyet gösteren özel sektör ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile birlikte katılıyor ve stantlar açıyor. Bu anlayış kapsamında, Türkiye-Katar tarım işbirliği açısından atılan önemli adımlardan biri olan 5. Katar Tarım Fuarı AGRITEQ 2017, Katar´ın başkenti Doha´da 22 – 25 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlendi.
Sakızlılar Ulusal Bağımsızlık Bayramı´nı kutladı
Sakızlılar Ulusal Bağımsızlık Bayramı´nı kutladı
Yunanistan´ın bağımsızlığını ilan ettiği ‘25 Mart 1821 Ulusal Bağımsızlık Bayramı´, Sakız Adası´nda (Chios) da düzenlenen coşkulu törenlerle kutlandı. Vounaki Meydanı´na (Osmanlı döneminde Kılıç Meydanı) bakan Sakız Belediyesi´nin önünde düzenlenen resmi geçit törenine Ada Metropoliti Markos, Sakız protokolü ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Sakız Belediye Başkanı Manolis Vournous´un Amerika´da olması nedeniyle katılamadığı resmi geçit töreninde ulusal marşlar çalındı. İlkokul ve lise öğrencilerinin yürüyüşü ile başlayan resmi geçit töreni, ulusal kıyafet giymiş gençler ve son olarak da askerlerin yürüyüşüyle sona erdi.
ZZTK´nın tanıtım yolculuğu Londra´da noktalandı
ZZTK´nın tanıtım yolculuğu Londra´da noktalandı
Anadolu topraklarında yetişen zeytin ve zeytinyağının dünya genelinde 10 yıldır tanıtımını üstlenen Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK)´nin tanıtım yolculuğu Londra´da düzenlenen IFE London 2017 Fuarı ile noktalandı.
İzmir´den Cannes´a Başarı Hikayesi: Eleia
İzmir´den Cannes´a Başarı Hikayesi: Eleia
Selçuk Uyan ve başarılı ekibi İzmir´de çektikleri işçi ve köylüyü odak merkezine alan Eleia Cannes Film Festivali´nde yer aldı.
ITB Berlin´de Karşıyaka tanıtıldı
ITB Berlin´de Karşıyaka tanıtıldı
Karşıyaka´yı turizmde dünya vitrinine taşımak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, Avrupa´nın en büyük organizasyonlarından biri olan ‘ITB Berlin Turizm Fuarı´na katıldı. 8 Mart´ta kapılarını açan fuarda, Karşıyaka standını ziyaret eden yüzlerce ziyaretçiye tanıtım broşürleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
TRUMP SAKIZ ADASI´NDA DA ALAY KONUSU OLDU
TRUMP SAKIZ ADASI´NDA DA ALAY KONUSU OLDU
Başta İzmirliler olmak üzere Ege ve tüm Türkiye´den gelip Rio veya Köln Karnavalı´nın minyatürünü izlemek için en yakındaki Sakız Adası´na gelen Türk turistler unutamayacakları bir hafta sonu geçirdiler..
Sakız Adasında Karnaval Başladı
Sakız Adasında Karnaval Başladı
Türk turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği şenliklerde üç gün boyunca eğlence zirve yapacak..
Mostra Karnavalı hafta sonunda 41. kez coşturacak
Mostra Karnavalı hafta sonunda 41. kez coşturacak
Yunanistan´ın Sakız Adası´nda düzenlenen etkinliği geçtiğimiz yıl Türk acentelerin düzenlediği özel turlarla ve münferiden gelen yaklaşık bin 200 Türk turist de izlemişti..
Çin´e Yeni Bir Bakış
Çin´e Yeni Bir Bakış
Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD), Türkiye ve Çin arasındaki iş birliğinin daha üst seviyeye ulaşması, ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin ivme kazanması, üyelerinin yeni pazarlarla tanıştırılması amacıyla “Çin´i Anlamak ve Çin ile İş Yapmak” başlığı altında dernek merkezinde bir konferans gerçekleştirdi.
Avrupa´da Türk Gençleri Eş Bulmakta Zorlanıyor
Avrupa´da Türk Gençleri Eş Bulmakta Zorlanıyor
Türkiye´den eş getirmenin hukuksal olarak zorlaşması gençlerin evlenmesini ertelettiriyor.
Başkan Tosun Viyana´da CHP´lilerle buluştu
Başkan Tosun Viyana´da CHP´lilerle buluştu
Uluslararası insan hakları kampanyası grubu Act. Now tarafından düzenlenen ´Uluslararası Belediye Başkanları Konferansı´na katılmak üzere Viyana´da bulunan CHP´li Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Cumhuriyet Halk Partisi Avusturya Birliği Genel Başkanı Filiz Kaynak ile bir araya geldi.
Başkan Tosun konuştu, Dünya dinledi
Başkan Tosun konuştu, Dünya dinledi
Viyana´da düzenlenen ´Uluslararası Belediye Başkanları Konferansı´na katılan CHP´li Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, mülteci sorununun sadece Suriye´ye komşu olan ülkelerin değil, tüm dünya ülkelerinin sorunu olduğunu, bu sorunun çözümünün de bölgede kalıcı barışın tahsis edilmesiyle mümkün olacağını söyledi.
BİR TÜRK KADINI AVUSTRALYADA  YILIN YURTTAŞI SEÇİLDİ.
BİR TÜRK KADINI AVUSTRALYADA YILIN YURTTAŞI SEÇİLDİ.
Sydney_ Avustralyanın Sydney kentinin Auburn bölgesinde belediye meclis üyeliği yapan Semta Batik Dündar, Yılın Avustralyalısı-Yurttaşı ödülüne sahip oldu.
Geçmişten günümüze Kıbrıs Meselesi
Geçmişten günümüze Kıbrıs Meselesi
Osmanlı Devleti´den bu yana bir sorun olan Kıbrıs Meselesi günümüzde halen devam ediyor. Meselenin geçen yüzyıllık süreçte kilit noktalar oldu. Bunlardan birisi de 28 Aralık 1967 yılında resmi olarak kurulan Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi oldu. Yaşanan sosyal olayların ardından gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeri (KKTC) adı altında Türk Devleti kuruldu.
Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ulusal Ağı Kuruldu
Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ulusal Ağı Kuruldu
Diplomasinin yapamadığını Cittaslow birliği yaptı. 3 Cittaslow üyeyle ulusal birliğini kuran KKTC, Cittaslow Birliği´ne Kıbrıs bayrağını ekledi. Kıbrıs´ın üyelik başvurularını kabul eden ve birliğin kurulmasında büyük emek veren Cittaslow Türkiye Başkenti Seferihisar´ın Belediye Başkanı Tunç Soyer; “Kıbrıs´taki 3 şehrimizle ulusal birliği kurduk. Artık Kıbrıs dünyanın dört bir yanında üyeleri olan Cittaslow Birliği´nde tanınıyor ve bayrağı dalgalanıyor, gururluyuz” dedi.
TÜRK TURİST YUNAN ADALARINDA BAŞ TACI, BİR DE 15 TEMMUZ YAŞANMASAYDI..
TÜRK TURİST YUNAN ADALARINDA BAŞ TACI, BİR DE 15 TEMMUZ YAŞANMASAYDI..
Travel Turkey İzmir fuarının değişmez aktörlerinin başında yer alan Yunan adalarının stantları bu yıl da büyük ilgi gördü..
TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN´IN KAMBOÇYA TEMASLARI.
TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN´IN KAMBOÇYA TEMASLARI.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Asya Parlamenterler Asamblesi 9. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere gittiği Kamboçya´da Afganistan Alt Meclisi Başkanı ile bir araya geldi.
KKTC´NİN 33.KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE MASTERLER KIBRISTA BULUŞTU
KKTC´NİN 33.KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE MASTERLER KIBRISTA BULUŞTU
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)´nin 33.kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Masterler Futbol Turnuvası KKTC´nin Güzelyurt ve Lapta stadlarında oynanan maçlarla gerçekleştirildi. Yavru vatanın üç takımla yer aldığı turnuvaya anavatan Türkiye´den Uzunköprü takımı katıldı. Egeli Masterler de temsilcileriyle yavru vatanın Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ? -Hapşırdığınız zaman kalbinizde dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur. (Ya bi kez griptim hesapladım 120 kez hapşırmışım demek ki kalbim 1 dakika durmuş o gün) -Eiffel kulesinin tepesine çıkana kadar

İlginç Bilgiler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Resulullah (sav) rüşvet alana da verene de lanet etti.Rüşvet alan da veren de cehennemdedir.

Hz. Muhammed
İzmir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:19 13:23 15:51 18:10 19:39
Etin pişerken dağılmaması için suyuna birkaç damla sirke koyun. Etin suyunun berrak olması için üstünde oluşan köpüğü bir kevgir ile temizleyin.

Et Yemekleri Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları