2019 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU´NDA
Plan ve Bütçe Komisyonu´nda, Adalet Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Tarih: 20.11.2018 20:34:27

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. 

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesini sunmaya başladı. 

Komisyonda, Adalet Bakanlığının yanı sıra Ceza ve İnfaz Kurumları, Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bütçeleri de ele alınacak. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye´nin 15 Temmuz´dan sonra devlet içindeki örgütlü yapı Fetullahçı Terör Örgütü´nden (FETÖ) kurtulmak için kararlı bir mücadele ve arınma süreci başlattığını vurgulayarak, "FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz." dedi. 

Gül, Plan ve Bütçe Komisyonuna, bakanlığı ile yüksek yargı kurumlarının 2019 yılı bütçesini sundu. 

Hukukun, demokratik düzenin, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunup yaşatılmasının güvencesinin yargı olduğunu dile getiren Gül, yargı yetkisinin, bağımsız ve tarafsız yargı mercileri tarafından kullanıldığını söyledi. 

"Hiçbirimizin yargı adına vekaleten konuşma hak ve yetkisi de bulunmamaktadır." diyen Gül, yargı kararlarının herkes için bağlayıcı olduğunun altını çizdi. 

Gül, yargı yetkisini kullanmanın yargı organlarına ait olsa da yargısal adaleti sağlamanın, yasal ve kurumsal imkanlarını oluşturmanın yasama ve yürütmenin görevi olduğunu anımsattı. 

Anayasanın da kuvvetler ayrımını, organlar arası bir hiyerarşi olarak değil medeni bir iş bölümü olarak tarif ettiğine işaret eden Gül, "Bu iş bölümü anlayışı içinde biz de vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden daha yüksek kalite ve standartlarda yararlanması hedefi üzerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Yargı sistemini, insanımıza hizmet eden bir araç olarak işlevsel kılmak hükümetlerimizin değişmeyen önceliğidir." dedi. 

Bu önceliğe uygun bugüne kadar pek çok reform yapıldığını, iyileştirici ve geliştirici pek çok adım atıldığını aktaran Gül, şöyle devam etti: 

"Ana hedefimiz hangi etnik, hangi bölge, sosyal statü, yaşam tarzı ne olursa olsun, insana insan olduğu için değer veren ve ´herkese güven veren bir adalet´in tesisidir. ´Güven veren adalet´ perspektifiyle en başta, mahkemeleri soğuk duvarlarıyla tarif edilmeyen vatandaş dostu bir sistem kastediyoruz. Hizmet gereklerine uygun fiziki imkanları kurarak, hizmeti kolaylaştıran teknoloji kullanımını yaygınlaştırarak, iyi uygulama örnekleriyle adalete erişimi güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu perspektifle, hukuk istikrarı ve hukuki güvenliğin altını çiziyoruz. Yüce Meclisin takdiri ve iradesiyle mevzuat altyapımızı güçlendirici adımları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atmayı umuyoruz." 

Gül, eksiklikleri inkar, geliştirme ve iyileştirme ihtiyacı gösteren alanları göz ardı etmediklerini vurgulayan Gül, bugüne kadar sağlanan ilerlemeler ve kaydedilen başarılar ne kadar büyük ve anlamlı olursa olsun, daha yapılacak pek çok iş, gerçekleştirilecek pek çok hedef olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti: 

"Zorlukların da farkındayız. Zorlukların en başta, ele aldığımız konunun tabiatından kaynaklandığını hatırda tutmak zorundayız. Yargıdan, yargı mercilerinden, mahkemelerden söz ederken, bir idari teşkilattan, o teşkilatın hiyerarşik düzen içindeki bir taşra örgütlenmesinden bahsetmediğimizi hepimiz biliyoruz. Yani bir bakanlık ve o bakanlığın taşra teşkilatı şeklinde yapılanma değil, bağımsız ve tarafız yargı mercileri söz konusu. Yargı mercileri, görevlerini anayasal teminat altındaki bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yürüttüklerinden, vatandaş memnuniyetini artırıcı adımlarda, adalet hizmetlerinin toplumsal talep ve beklentiler doğrultusunda geliştirilmesinde bu fonksiyonel ayrıma da dikkat etmek, saygı göstermek zorundayız. Yargı mercilerinin kendi tabii mecraları ve anayasal sınırları içindeki işleyişine karışmamak ama bu işleyişin tabi olduğu yasal ve kurumsal çerçeveyi geliştirmek, iyileştirmek politikalarımızın nirengi noktasıdır." 

Abdulhamit Gül, Türkiye´de yargının ve adalet hizmetlerinin aktüel performansını değerlendirirken gözden kaçırılmaması gereken bir diğer noktanın, içinden geçilen çok özel tecrübe olduğunu vurgulayarak, bu tecrübenin Türk yargısına, bağımsızlık ve tarafsızlığın değerini, hukuka ve vicdana bağlılığının önemini, akıl ve muhakemenin kıymetini çok büyük bir bedel karşılığında öğrettiğini söyledi. 

Akıl ve muhakemeyi değersizleştirip yerine ideolojik adanmışlığı ikame edenlerin ülkeyi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğinin 15 Temmuz´da çok canlı biçimde görüldüğünü ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"İstikameti hukuktan ve vicdanından değil bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları, sonuçta bu ihanetin hesabını hukuk önünde vermeye başlamışlardır. Adalet mekanizmasını araçsallaştıran FETÖ, yargı sistemine, milletimizin adalet beklentisine ve adalete duyulan güvene de en büyük kötülüğü yapmıştır. Yargı sistemimiz başta olmak üzere Türkiye, 15 Temmuz´dan sonra devlet içindeki bu örgütlü yapıdan kurtulmak için kararlı bir mücadele ve arınma sürecini başlatmıştır. Bu süreç devam etmektedir. Bu süreç zafiyete uğramadan başarıyla tamamlanacaktır. Bu arınma sürecine, yeniden bir inşa sürecinin eşlik etmesi zarurettir. FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz. 2019 yılını bu anlamda yeni bir başlangıç, önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Yargının kendi yaşadığı travmayı da atlatarak daha adil, daha hızlı, daha etkin ve toplumun tüm fertlerine güven vererek yol alacağına inanıyoruz." 

Plan ve Bütçe Komisyonuna bakanlığının bütçesini sunan Gül, Yargı Reformu Stratejisi ile bakanlığın Stratejik Planı´nın yenilenmesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü, her iki politika belgesinin hazırlanması sürecinde çok sayıda kuruma yazı yazarak görüşlerini aldıklarını söyledi. 

Ceza adaleti sisteminin adil ve etkin işleyişi için attıkları adımlar hakkında bilgi veren Gül, lekelenmeme hakkının daha etkin korunmasına yönelik çalışmalarını anlattı. Abdulhamit Gül, yapılan düzenlemeyle lekelenmeme hakkı ile hak arama hürriyeti arasında bir denge sağlandığını belirtti. 

Bu düzenlemeyle artık cumhuriyet savcılarının, şikayetin soyut ve genel nitelikte olması veya konusunun suç oluşturmadığının açıkça anlaşılması durumunda "soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar" verebildiklerini hatırlatan Gül, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Ağustos 2017 ile 31 Ekim 2018 tarihleri arasında, 74 bin 194 ihbar dosyası açıldığını, bunların 31 bin 192´sinde "soruşturma yapılmasına yer olmadığı" kararı verildiğini bildirdi. 

Gül, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulduğunu, kadın ve çocukların adli süreçlerde daha fazla örselenmemesi için bazı adliyelerde "adli görüşme odaları" oluşturulduğunu, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi için de Alternatif Çözümler Daire Başkanlığını kurduklarını kaydetti. 

Uzlaşma kurumunun yaygın biçimde uygulanmasının öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Gül, bu ay itibarıyla uzlaşma görüşmelerine geçilen 181 bin 538 dosyadan 147 bin 348´inin uzlaşma ile sonuçlandığını aktardı. 

Adalet Bakanı Gül, son yıllarda gerçekleştirilen reformlarla uluslararası standartlara ve insan hakları alanındaki gelişmelere uygun, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen bireyselleştirilmiş bir ceza infaz sistemi oluşturulduğunu anlattı. 

Gül, 16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 385 ceza infaz kurumunda toplam 260 bin 144 kişi bulunduğunu, bunların 202 bin 434´ünün hükümlü, 57 bin 710´unun tutuklu olduğunu bildirdi. 

Ceza infaz sisteminde, 2002´de 25 bin 407 olan personel sayısının bu yıl 60 bin 46´ya çıktığını belirten Gül, değişik unvanlarda 7 bin 467 personel istihdamı için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 

Ceza infaz kurumlarının şeffaflığı üzerinde hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Gül, ceza infaz kurumlarının bu kapsamda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, izleme kurulları, cezaevi savcıları, infaz hakimlikleri ve Adalet Bakanlığı müfettişlerince her zaman habersiz olarak denetlenebildiğine dikkati çekti. Gül, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Komisyonu tarafından da denetimler yapılabildiğini anımsattı. 

Bakan Gül, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu´nun, hukuk uyuşmazlıklarının alternatif çözümü alanında gerçekleştirilen en önemli değişiklik olduğunu ifade ederek, bu yöntemin, bir yandan uyuşmazlıkların kısa sürede dostane çözümüne hizmet ederken, diğer yandan yargı organlarının iş yükünü azalttığını kaydetti. 

Halen 108 arabuluculuk bürosu bulunduğunu, geçen sene kayıtlı arabulucu sayısı 7 bin 818 iken bu ay itibarıyla sayının 9 bin 360´a çıktığını belirten Gül, arabulucu sayısını artırmayı hedeflediklerini, bu kapsamda Şubat 2019´da arabuluculuk sınavı düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. 

İşçi alacak ve tazminatları, işe iade talebiyle açılacak davalar bakımından arabuluculuğa başvurulmasının dava şartı haline getirildiğini anımsatan Gül, yıl başından bu yana iş uyuşmazlıklarında arabuluculara 297 bin 147 dosyanın tevdi edildiğini, bunların yüzde 67´sinin arabuluculuk görüşmeleri sonucunda anlaşmayla sonuçlandığını söyledi. 

Gül, geçen yıl aynı dönemde iş mahkemelerinde 190 bin, bu yılın aynı döneminde ise 68 bin 280 dosya açıldığını kaydederek, iş mahkemelerinde davaların ortalama görülme süresinin 530 gün olduğunu, arabuluculuk uygulamasıyla ise tarafların arzu etmesi halinde ortalama bir haftada uzlaşmanın sağlanabildiğini ifade etti. 

Uyuşmazlıkların dostane yöntemlerle çözülmesi ve geliştirilmesi için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini gelecek dönemde de sürdüreceklerini anlatan Gül, "Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurunun dava şartı haline getirilmesi önceliklerimiz arasındadır." dedi. 

Gül, geçen yıl asliye ticaret mahkemelerine 231 bin 80 dava açıldığına, burada davaların ortalama görülme süresinin 541 gün olduğuna işaret ederek, arabuluculuk uygulamasının ticaret davalarına da yönlendirilmesiyle uyuşmazlıkların kısa sürede sonuçlandırılacağını belirtti. 

Abdulhamit Gül, hukuk yargılamalarının sadeleştirilmesi, basitleştirilmesi ve yargılamaların uzamasına sebebiyet veren usul hükümlerinin değiştirilmesi doğrultusundaki değişiklik önerilerini süreç içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. 

Gül, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmaların kamuoyu gündemine geldiğine dikkati çekerek, "Çocuk teslimi ve çocukla ilişki kurulmasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemek zorunda kalmayacaklardır." diye konuştu. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar neticesinde toplam 289 dava açıldığını, bu davalardan 220´sinin karara çıktığını, 69 davada ise yargılamaların sürdüğünü belirterek, "Bu yargılamalar hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, uluslararası hukukun temel ilkelerine de uygun olacak şekilde büyük bir gayret ve fedakarlıkla sürdürülmektedir" dedi. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 yılı bütçesini sunan Gül, İdari Yargılama Usulü Kanunu üzerinde çalışmaya devam ettiklerini, idari yargılama usulünün sadeleştirilmesini ve etkinliğinin artırılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. 

Makul sürede yargılama hakkı kapsamında yargıda hedef süre uygulamasına geçildiğini hatırlatan Gül, uygulamayla vatandaşlar için öngörülebilir süreçler oluşturulduğunu, uygulamanın, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ile idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde geçen eylül ayında, cumhuriyet başsavcılıklarında ise ekim ayında başladığını anlattı. 

Hedef sürelerin davanın taraflarına bildirilmesine ise 1 Ocak 2019´da başlanacağını söyleyen Gül, vatandaşların böylece hukuk sürecinin azami hangi sürede sona ereceğini bileceğini ifade etti. 

Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişilik müessesesinin yeniden yapılandırıldığını anlatan Gül, yargısal süreçlerde tebligatlarla ilgili sıkıntıların aşılması için 1 Ocak 2019´dan itibaren uygulanacak zorunlu Elektronik Tebligat Sisteminin hukuki ve teknik altyapısının tamamlandığını kaydetti. 

Gül, uygulamayla yaklaşık 40 milyon adli tebligatın 28 milyonunun elektronik ortamda yapılmasını hedeflediklerini söyledi. 

Yargıda hakim, savcı ve personel sayısı ile adliye binası sayısını artırdıklarını ifade eden Gül, 20 Temmuz 2016´da faaliyete başlayan bölge adliye mahkemelerinin sayısının da 11´e yükseltildiğine işaret etti. 

Bu mahkemelere gelen dosyaların yüzde 67´sinin karara bağlandığını bildiren Gül, Kayseri, Diyarbakır, Van ve Trabzon´da da bölge adliye mahkemeleri kurulacağını kaydetti. 

Gül, "Önümüzdeki süreçte bütçe imkanları çerçevesinde ihtiyaç duyulan yerlerde yeni adliye binası yapımına başlanılacaktır. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin başkenti Ankara´ya yakışacak ve halen 5 farklı binada verilen hizmeti birleştirecek bir adliye yapılması önceliklerimiz arasındadır" dedi. 

Noterlik ve avukatlık mesleklerine sınavla girilmesini hedeflediklerini aktaran Gül, avukatların mesleki koşullarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. 

Bakan Gül, 15 Temmuz 2016´da FETÖ´nün hain darbe teşebbüsünün, aziz milletin kahramanca direnişi sonucunda akamete uğratıldığını, bu direnişi sırasında 251 vatan evladının şehit edildiğini, 2 bin 193 vatandaşın ise gazi olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: 

"15 Temmuz gecesi darbeci hainler, ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi milletimizin temsil edildiği Gazi Meclise de saldırmış, milletimizin göğsünü siper edercesine kahramanca savunması neticesinde bu saldırı da püskürtülmüştür. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili soruşturma ve davalar yargı tarafından bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak büyük bir titizlikle sürdürülmüştür ve sürdürülmeye devam etmektedir. 

Bu kapsamda ülke genelinde fiili darbe suçundan yürütülen soruşturmalar neticesinde toplam 289 dava açılmıştır. Açılan bu davalardan 220´si karara çıkmış olup 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir. Bu yargılamalar hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, uluslararası hukukun temel ilkelerine de uygun olacak şekilde büyük bir gayret ve fedakarlıkla sürdürülmektedir." 

Gül, "Bu zamana kadar her alanda olduğu gibi adalet alanındaki reform ve değişim iradesini destekleyen, önümüzü açan, hukukun üstünlüğünü sürekli gündemde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için müteşekkir olduğumu özellikle belirtmek isterim." dedi. 

Gül, daha sonra bakanlığının 2019 yılı bütçe rakamları hakkında komisyona bilgi verdi. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. 

Komisyonda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı. 

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ülkedeki 13 bin 500 dolar milyonerinin, bir milyon dolar ve üzerinde olan parasını yurt dışına götürdüğünü iddia ederek, "Sebep, ülkeye güven duyulmaması, adalet ve demokrasi ilkelerine güven duyulmaması." dedi. 

Vatandaşların ülkeye güven duymadığı için yurt içi yerine yurt dışına yatırım yaptığını ileri süren Kuşoğlu, 300 bin gencin de çalışmak için yurt dışına gittiğini savundu. 

CHP´li Kuşoğlu, bu durumun ortadan kaldırılması için Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bütün bakanlıklara büyük görevler düştüğünü söyledi. 

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acaran Başaran, "Adalet Bakanının sunumundan farklı bir ülkede olduğum hissine kapıldım. Adaleti mi farklı yorumluyoruz bilmiyorum ama bakanlığa göre cezaevleri çok mükemmel, yargılamalar da çok tarafsız. Keşke her şey çok güzel olsaydı da biz de burada eleştirmeseydik." diye konuştu. 

Milletvekili dokunulmazlıklarının HDP´liler için kaldırıldığını iddia eden Başaran, vekillerin, dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra bir yıl hakim karşısına çıkarılmadıklarını söyledi. 

HDP´li Başaran´ın, "Türk Silahlı Kuvvetleri´nin operasyonlarını işgal" olarak nitelemesine, toplantıyı yöneten Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. 

Bu sırada, Başaran ve diğer HDP´li milletvekilleri ile Koçer ve AK Parti milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. 

Koçer, Başaran´a, "Türk Silahlı Kuvvetleri´nin operasyonlarını işgal olarak nitelemenize müdahale ederim, işgal diyemezsiniz, sözünüzü geri alın. İşgal ifadenizi reddediyorum." ifadesini kullandı. 

Ayşe Acar Başaran da düşüncelerini söylediği için komisyonda lince uğradığını iddia ederek, "Ben burada fikirlerimi söylüyorum, siz itiraz ediyorsunuz, bunu kabul edemem. Milletvekilleri eliyle burada lince uğruyorum. Toplumun yarısı da yargı eliyle lince uğruyor." diye konuştu. 

Başaran´ın bu sözlerine itiraz eden AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de "Tutanaklara oynuyorsunuz, sizi temiz dile davet ediyorum. Bu çatının altında Meclis kararına işgal diyemezsiniz." dedi. 

Başaran, Keşir´in sözlerine, "Temiz dile davet edemezsin sen beni, kimsin sen. Benim babam geçmişte faili meçhule uğradı. Biz sizin ağa babalarınıza diz çökmedik, size mi diz çökeceğiz." karşılığını verdi. 

Komisyon Sözcüsü Koçer de "Komisyonda milletvekillerinin fikirlerine biz hiçbir zaman müdahale etmeyiz. Ancak Mecliste, milletvekili olduğunu iddia eden bir kişinin, Türkiye´nin yaptığı bir harekatı işgalci olarak nitelendirmesine fikir özgürlüğü bağlamında bakmıyorum." ifadesini kullandı. 

HDP´liler de Başaran´ın milletvekili olduğunu söyleyerek, Koçer´in bu sözlerine itiraz etti. 

Nejat Koçer, tartışmanın uzaması üzerine toplantıya ara verdi. 

 

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekâtı´nın "işgal" olarak değerlendirilmesinin, bu ülkeyi seven hiç kimse tarafından yapılamayacağını söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, partisince verilen ve "bazı cezaların süresinde şartlı indirim öngören" kanun teklifinin halen komisyonda bekletildiğini ifade ederek, bu konunun toplumun her kesimi tarafından aylardır tartışıldığını belirtti.

Adalet sistemi içinde çöreklenmiş ve meslekten çıkarılmış FETÖ mensubu hâkim ve savcıların tutuklandığını hatırlatan Yıldız, bu hâkim ve savcıların örgütün talimatı doğrultusunda kararlar verdiğinin, kumpaslar kurduğunun tüm toplum tarafından bilindiğini söyledi.

Terör örgütü mensubu bu hâkim ve savcıların verdikleri kararların ise yerli yerinde durduğuna işaret eden Yıldız, "FETÖ mensubu hâkim ve savcıların hukuka aykırı karar verdiklerine inanıyorsak, bu kararları ortadan kaldırmak için tedbirler almak zorundayız. Altında FETÖ´cü hâkimlerin imzası bulunan kararların tamamına yeniden yargılama yolu açılmalıdır. Bu kişilerin imzası bulunan kararlar, yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak sayılmalıdır. Bu, geçici bir maddeyle sağlanabilir." diye konuştu.

Feti Yıldız, bu düzenleme konusunda milletvekillerinden destek istedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da "TSK´nın Fırat Kalkanı Operasyonu´nun işgal olarak değerlendirilmesi, bu ülkeyi seven hiç kimse tarafından yapılamaz." dedi.

TBMM´nin ülkenin Suriye sınırındaki terör örgütlerine karşı mücadele vermesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine operasyon yapabilme yetkisi verdiğini anımsatan Cora, "TSK, bölgede başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Sivillere zarar vermeden ölçülü bir operasyon gerçekleştirmiş, hem sınır güvenliğimizi sağlamış hem de oradaki kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamıştır. Bu operasyonlardan YPG ve onlarla iş birliği yapanlar rahatsız olmuştur." dedi. 

HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş ve tutuklu milletvekilleriyle ilgili kararının ders verici nitelikte olduğunu savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türkiye´nin son 16 yılda, adaletin uygulanması noktasında, kuruluş amaçlarından uzaklaşan bir ülke haline geldiğini ileri sürdü.

Emecan, iyi, doğru ve adaletli yönetilen ülkelerde suçun artmayacağını, azalacağını vurguladı.

CHP´li Emecan, 71 cezaevi yapımının planlandığını belirterek, "Bu cezaevi yapımı konusunda bir başarı. Ancak biz her yeri kaliteli okullarla donatalım diye düşünürken, siz cezaevi sayısını her geçen gün artırıyorsunuz." ifadesini kullandı. 

Cezaevindeki çocuk tutuklu sayısında 16 yılda artış yaşandığına işaret eden Emecan, kadın tutuklu ve hükümlü sayısının da arttığını söyledi. 

CHP´li Emecan, yargının siyasallaştığını, OHAL´in kalıcı hale getirildiğini, basın ve ifade özgürlüğünün ortadan kalktığını, insan hakları ihlallerinin arttığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a hakaret içerikli bir suç işlenmesi halinde anında yargının harekete geçtiğini, ancak bu ülkenin kurucusu Atatürk´e yapılan hakaretlerle ilgili işlem yapılmadığını savunan Emecan, "Sayın Bakan, Kadir Mısıroğlu ile ilgili sizden bir hareket bekliyoruz." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da AK Parti´lilere yönelik, "Yapılan cezaevleri sizin başarınız değil, başarısızlığın göstergesidir." dedi.

 

 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: 2019 YILI BÜTÇESİ PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
TBMM GENEL KURULU...
TBMM GENEL KURULU...
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU..
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU..
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler de içeren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.
Kılıçdaroğlu, "Bir eli yağda, bir eli balda sosyete damat var. O, işsizlik, yoksulluk nedir bilir mi?
Kılıçdaroğlu, "Bir eli yağda, bir eli balda sosyete damat var. O, işsizlik, yoksulluk nedir bilir mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı´nda yaptığı konuşmada, uzman er ve uzman onbaşıya verilen hakların, sözleşmeli er ve erbaşlara da sağlanmasını istedi.
Hasta Tutsak Mendük KILIÇ için Adalet Bakanlığı´nın Cevabı
Hasta Tutsak Mendük KILIÇ için Adalet Bakanlığı´nın Cevabı
Maltepe 1 No´lu L Tipi Cezaevinde kalmakta olan ağır hasta tutsak Mendük KILIÇ, İzmir Milletvekili Murat ÇEPNİ´ye gönderdiği 20-09-2018 tarihli mektubunda hastalıklarının tedavisi için Adalet Bakanlığı´na gerekli girişimlerde bulunulmasını istemiştir.
5 SURİYELİ İŞÇİ ANKARA´DA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ!
5 SURİYELİ İŞÇİ ANKARA´DA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ!
5 Suriyeli işçinin Ankara´da yanarak hayatını kaybettiği vahim olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi´ne taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Bu kaza, ihmal değil cinayettir. Bu işyerlerinde denetimleri kimler nasıl yapıyor, gerçek sorumluların hesap vermesini bekliyoruz” diye konuştu.
1-mayıs_HKP.jpg HKP, Anayasayı İhlal Suçu işleyen Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu
1-mayıs_HKP.jpg HKP, Anayasayı İhlal Suçu işleyen Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, AKP İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı adayının Binali YILDIRIM olduğu açıklanmıştır. Ancak anayasanın açık hükmüne karşın TBMM Başkanı sıfatını taşıyan Binali YILDIRIM, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmemiş, etmeyeceğini de defalarca belirtmiştir. Bu durum açıkça anayasaya, yasalara aykırıdır.
7 Haziran seçimlerinde memur sayıldığı gerekçesi ile adaylığı düşürülen Atila Sertel´den YSK´ya çağrı:
7 Haziran seçimlerinde memur sayıldığı gerekçesi ile adaylığı düşürülen Atila Sertel´den YSK´ya çağrı:
“Meclis Başkanı Binali Yıldırım görevinden istifa etmezse ne yapacaksınız?”
CHP´li Sındır, “Kirli ve harcamalarıyla haram
CHP´li Sındır, “Kirli ve harcamalarıyla haram
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmelerinde CHP adına konuştu, tasarıya onay vermediklerini söyledi.
SP´li Hazırbulan 2019 Bütçesini değerlendirdi - Bütçenin aslan payı faiz lobisine
SP´li Hazırbulan 2019 Bütçesini değerlendirdi - Bütçenin aslan payı faiz lobisine
Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan, bütçenin bir hükümetin ekonomi anlayışının, yönetme becerisinin ve halka yakınlığının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında 2019 bütçesinin hedeflerini ve dağılımını değerlendirdi.
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Hükümet kendi eliyle insan yaşamını tehlikeye atıyor
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Hükümet kendi eliyle insan yaşamını tehlikeye atıyor
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, imar barışını Meclis gündemine taşıdı. Beko, Çevre ve Şehircilik Bakanının yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde deprem gerçeğine dikkat çekti ve kaçak yapıların denetim olmadan ruhsatlandığı yasa ile hükümetin kendi eliyle insanların yaşamlarını tehlike atıp atmadığını sordu.
CHP Milletvekillerinden istifa çağrısı:
CHP Milletvekillerinden istifa çağrısı:
“Ulaştırma Bakanı ve TCDD Genel Müdürü istifa etmeli”
CHP´li Sındır, “Faize 117, Bütün Belediyelere sadece 93 Milyar TL!”
CHP´li Sındır, “Faize 117, Bütün Belediyelere sadece 93 Milyar TL!”
CHP İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Kamil Okyay Sındır 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerinde AKP iktidarına yüklendi.
KİT KOMİSYONU...
KİT KOMİSYONU...
AK PARTİ Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Tasfiye Halinde (TH) Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ´nin 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.
CHP´li Karabat, TBMM´de görüşülmekte olan Çevre Kanunu hakkında Genel Kurul´da söz alarak çeşitli açıklamalarda bulundu.
CHP´li Karabat, TBMM´de görüşülmekte olan Çevre Kanunu hakkında Genel Kurul´da söz alarak çeşitli açıklamalarda bulundu.
Çevre konusunun AKP döneminde sıklıkla tartışma konusu olduğunu belirten Karabat, bu durumun uygulanan politikalardan kaynaklandığını iddia etti.
TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
TBMM Genel Kurulu´nda CHP, HDP ve İYİ Parti´nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
KİT Komisyonu´nda Ankara ve İzmir tartışması yaşandı
KİT Komisyonu´nda Ankara ve İzmir tartışması yaşandı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Üst Komisyon toplantısında TCDD eski Genel Müdürü ve 27. Dönem AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel arasında İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri üzerinden yerel yönetim tartışması yaşandı.
CHP´li Sertel MHP´ye af vaadini hatırlattı:  “Sözünüzü yerine getirmezseniz aldığınız oylar helal değildir”
CHP´li Sertel MHP´ye af vaadini hatırlattı: “Sözünüzü yerine getirmezseniz aldığınız oylar helal değildir”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, mahkum eşleri ve yakınlarıyla birlikte Meclis´te basın toplantısı düzenledi. CHP İzmir Milletvekili Sertel, MHP´nin seçimden önce verdiği af sözünü hatırlatarak, “En kötü şey insanların umudu ile oynamaktır. Mahkum yakınları MHP´ye inanarak oylarını onlara verdi. İnsanların oylarını almak için oy dolandırıcılığı yaptılar. Meclis´e girmek için verdiğiniz sözü yerine getirmeyecekseniz aldığınız oylar helal değildir” dedi.
19. ULUSAL ÇOCUK FORUMU...
19. ULUSAL ÇOCUK FORUMU...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen 19. Ulusal Çocuk Forumu töreni, TBMM Konferans Salonu´nda düzenlendi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ortak dil, ortak kültür
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ortak dil, ortak kültür
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs Adası´nda 35 yıl önce bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin o günden bugüne kadar adada halkının refahı ve mutluluğu için büyük bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, "Her türlü kısıtlamalara ve haksızlıklara rağmen var olma mücadelesini sürdürüyor. Bizim amacımız ve beklentimiz Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adanın adil bir yönetişim şekliyle Güney Kıbrıs-Kuzey Kıbrıs arasında müşterek bir çözümün bulunmasıdır." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM´de devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir konuşma yaptı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM´de devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir konuşma yaptı.
24 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan sitem değişiklerinin bazı bakanlıkları atıl hale getirdiğini belirten Karabat, Cumhurbaşkanlığının Dışişleri Başdanışmanlığı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Dışişleri Bakanlığı arasında nasıl bir ilişki olduğunun belli olmadığını, Dışişleri Bakanlığı ve onun bürokratları dururken Cumhurbaşkanlığında bu konuyla ilgili bir kurul oluşturulmasını anlamakta zorlandıklarını ifade etti.
Meclis´te İzmir tartışması yaşandı  “Biri yerdi diğeri övdü!”
Meclis´te İzmir tartışması yaşandı “Biri yerdi diğeri övdü!”
Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde Sağlıkla ilgili kanun teklifinin görüşüldüğü birleşimde İzmir tartışması yaşandı. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu söz alarak İzmir´le ilgili bir konuşma yaptı ve İzmir´in yerel yönetim anlayışını eleştirdi. İzmir´de yerel ve merkezi yönetiminin yaklaşımından dolayı raylı sistem, altyapı, kentsel dönüşüm gibi birçok sorunun kronik hale geldiğini öne süren Osmanağaoğlu´na cevap CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel´den geldi.
CHP´li Beko´dan esnafı sevindirecek kanun teklifi
CHP´li Beko´dan esnafı sevindirecek kanun teklifi
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, sahip olduğu tek aracı ile işlerini yürüten borçlunun kullandığı bu taşıtının haciz edilmemesi için İcra ve İflas Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi verdi.
CHP Milletvekilleri MARTEK eski Genel Müdürü Orhan Çömlek hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP Milletvekilleri MARTEK eski Genel Müdürü Orhan Çömlek hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhuriyet Halk Partisi´nin Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Üyesi dokuz milletvekili, TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Marmara Teknokent (MARTEK)´in önceki Genel Müdürü Orhan Çömlek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
CHP´li Karabat´tan  Diyanet´in bütçesi hakkında çarpıcı açıklama
CHP´li Karabat´tan Diyanet´in bütçesi hakkında çarpıcı açıklama
CHP İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT, görüşülmekte olan Bütçe Kanunu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi hakkında TBMM´de bir basın toplantısı düzenledi.
CHP´li Sertel TÜRKSAT´ın televizyonlardan aldığı ücretleri gündeme getirdi
CHP´li Sertel TÜRKSAT´ın televizyonlardan aldığı ücretleri gündeme getirdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, TÜRKSAT hesaplarının görüşüldüğü Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Üst Kurul toplantısında televizyonlardan dolar üzerinden alınan uydu kiralarının TL´ye çevrilmesini ve düşürülmesini gündeme bir kez daha getirdi.
HDP´li Hakkı Saruhan Oluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur.
HDP´li Hakkı Saruhan Oluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur.
HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi´nin görüşmelerine önümüzdeki hafta başlanacağını anımsattı.
CHP´li Öztürk Yılmaz, "31 Mart´ta genel merkezin önünde insanlarımızın ağlamasını istemiyorum. "
CHP´li Öztürk Yılmaz, "31 Mart´ta genel merkezin önünde insanlarımızın ağlamasını istemiyorum. "
CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Parti Meclisinde, 105 ilçe ve belde belediye başkanını belirleme tasarrufunda bulunanların, belirttikleri görüşlere önem vermeyenlerin, "dediğim dedik" diyenlerin, başarısızlık halinde sorumluluğu üstlenip istifa etmesi gerektiğini belirterek, "31 Mart´ta genel merkezin önünde insanlarımızın ağlamasını istemiyorum. " dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "16 yıllık AK Parti iktidarında eğitim alanında yaşanan sorunları bakanın ağzından duymak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir."
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "16 yıllık AK Parti iktidarında eğitim alanında yaşanan sorunları bakanın ağzından duymak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir."
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un, eğitim sistemine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, "Ağrı´ya doğalgaz getireceğini iddia edenler halkı tezeğe mahkum etti."
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, "Ağrı´ya doğalgaz getireceğini iddia edenler halkı tezeğe mahkum etti."
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ağrı´nın sorunlarına değindi.
CHP´Lİ TANAL, AVUKAT CÜBBESİ İLE BASIN TOPLANTISI YAPTI.
CHP´Lİ TANAL, AVUKAT CÜBBESİ İLE BASIN TOPLANTISI YAPTI.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 2015 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi´nin cenazesine katıldığı için hedef gösterildiğini iddia ederek, "Tahir Elçi´nin cenazesini, terörist cenazesi olarak göstermek suretiyle bir algı oluşturulmuş ve onurumuz, kişiliğimiz rencide edilmiştir." dedi.
MHP ORDU MİLLETVEKİLİ ENGİNYURT´UN BASIN TOPLANTISI..
MHP ORDU MİLLETVEKİLİ ENGİNYURT´UN BASIN TOPLANTISI..
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın açıkladığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık fiyatlarına müdahale kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ´NDEN TBMM BAŞKANI YILDIRIM´A FAHRİ DOKTORA...
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ´NDEN TBMM BAŞKANI YILDIRIM´A FAHRİ DOKTORA...
Üsküdar Üniversitesi´nin 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım´a Fahri Doktora Takdim Töreni, üniversitenin Altunizade yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savunma sanayimizi tahkim etmek için büyük adımlar attık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savunma sanayimizi tahkim etmek için büyük adımlar attık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli astsubay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Ülkemizin caydırıcılığını en üst seviyeye taşımadan, bulunduğu bölgede barış ve emniyet içinde yaşaması mümkün değildir. Bizler bu anlayışla son 16 yılda savunma sanayimizi tahkim etmek için çok büyük adımlar attık. Göreve geldiğimizde yüzde 20´lerde olan yerlilik oranımızı yüzde 65´lere çıkardık” dedi.
Fox TV ekibine getirilen yasak kabul edilemez
Fox TV ekibine getirilen yasak kabul edilemez
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli´nin ihalesiz et alımı konusundaki iddialarla ilgili kendisine soru yönelten Fox Tv muhabirine "ıvır zıvır işlerle uğraşmayın, yaptığınız gazetecilik değil, maskaralık" şeklinde yanıt vermesinin ardından oluşan tepkiler üzerine özür dilemesi beklenirken ekibin toplantıdan çıkarılmasını kınıyoruz.
Halkın Kurtuluş Partisi, R. Tayyip Erdoğan ve Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Tüm Suudi ve Türk Zanlılar Hakkında SUÇ Duyurusunda Bulundu.
Halkın Kurtuluş Partisi, R. Tayyip Erdoğan ve Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Tüm Suudi ve Türk Zanlılar Hakkında SUÇ Duyurusunda Bulundu.
Bilindiği gibi Washington Post Gazetesi´nde de yazılar yazan Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan´ın İstanbul Başkonsolosluğu´na gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Tarım ve Orman Bakanlığına 10 bin 511 kişi alınacağı açıklanmıştı
Tarım ve Orman Bakanlığına 10 bin 511 kişi alınacağı açıklanmıştı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu´dan 8.5 aydır atama bekleyenlere: “Biraz daha bekleyecekler”
CHP´Lİ BEKO, İŞSİZLİK FONUNU İŞÇİ DIŞINDA HER ŞEYE HARCIYORLAR
CHP´Lİ BEKO, İŞSİZLİK FONUNU İŞÇİ DIŞINDA HER ŞEYE HARCIYORLAR
CHP´li Beko, farklı ilçelerde işçilere seslendi: Yanınızda olmayan partiye oy vermeyin!
CHP´li  Aydın Özer, Devlet vatandaşa ucuz sebze ve meyve satmak istiyorsa öncelikle süpermarketleri denetlemek zorunda.
CHP´li Aydın Özer, Devlet vatandaşa ucuz sebze ve meyve satmak istiyorsa öncelikle süpermarketleri denetlemek zorunda.
CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, maliyetlerdeki artışlarının sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.
CHP´li Özgür Ceylan, Çin, Romanya, Tayland, Pakistan, İran pirinci yetmezmiş gibi çiftçinin can suyunu kesecek yeni bir ithalat kararı yayınlandı.
CHP´li Özgür Ceylan, Çin, Romanya, Tayland, Pakistan, İran pirinci yetmezmiş gibi çiftçinin can suyunu kesecek yeni bir ithalat kararı yayınlandı.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis´te düzenlediği basın toplantısında, çeltik üreticisinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
EYT´liler için konuştu:
EYT´liler için konuştu:
“Emeklilikte yaşa takılanlar yok, AKP´nin emeklilikte yaşa taktığı kişiler var” Atila Sertel: Suriyeliler´e bütçe var, işçiye, emekliye, köylüye yok!
CHP´li Emine Gülizar EMECAN´dan Basın Açıklaması
CHP´li Emine Gülizar EMECAN´dan Basın Açıklaması
Uzun süreden beri Anadolu Ajansı çalışanlarının yaşadıkları, istifa, zorla emeklilik, düşük maaşla çalışmaya zorlama gibi baskılara ilişkin, sizlerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve çalışanların seslerinin duyurulması amacıyla böyle bir basın açıklamasını yapma gereği duydum.
Muharrem İnce´den Erdoğan´a İş Bankası tepkisi.
Muharrem İnce´den Erdoğan´a İş Bankası tepkisi.
Herkesi Anayasal hakları olan mülk edinme ve miras bırakma hakkına sahip çıkmaya çağırıyorum. Malınız, mülkünüz ve bunları sonradan gelenlere bırakma hakkınız tehdit altındadır.
CHP´li Muharrem İnce´den Erdoğan´a Teşekkür cevabı..
CHP´li Muharrem İnce´den Erdoğan´a Teşekkür cevabı..
“Bu teşekkür casus denilen rahibin bağımsız yargı kararıyla değil ABD´nin isteği ve Tayyip Erdoğan´ın yardımıyla serbest kaldığını göstermektedir.”
CEZAEVİNDE BULUNAN 3. HAVALİMANI İNŞAATI İŞÇİLERİNDEN MEKTUP VAR!
CEZAEVİNDE BULUNAN 3. HAVALİMANI İNŞAATI İŞÇİLERİNDEN MEKTUP VAR!
SENDİKAL FAALİYET SUÇ DEĞİL HAKTIR!
CHP´Lİ KARABAT, “AKP, BİR BANKANIN DAHA ÜZERİNE ÇÖKTÜ!”
CHP´Lİ KARABAT, “AKP, BİR BANKANIN DAHA ÜZERİNE ÇÖKTÜ!”
“Türkiye Kalkınma Bankası Kanunu, bankaya özel düzenlemeler ve istisnalar içeriyor. En önemlisi de bankayı denetleyen mekanizmaları, kanunları devredışı bırakıyor. AKP iktidarı öteden beri denetlemeden, yasalardan öcü gibi korkuyor! Madem temiz bir iş yapıyorsunuz neden denetlenmekten korkuyorsunuz.
Muharrem İnce´den Erdoğan´a; İsmet Paşa´nın tırnağının paresi olamaz!
Muharrem İnce´den Erdoğan´a; İsmet Paşa´nın tırnağının paresi olamaz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti´nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakkında paylaştığı fotoğrafa tepki olarak CHP´nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından “Tarihi “keşke Yunan galip gelseydi” diyenlerden öğrenen Tayyip Erdoğan Garp Cephesi Kumandanı, Milli Mücedele ve Lozan Kahramanı İsmet Paşa´nın tırnağının paresi olamaz!” paylaşımında bulundu.
CHP´Lİ BAKAN´ İMAR AFFINDAN DOĞAN HAKLAR NEDEN UYGULANMIYOR?
CHP´Lİ BAKAN´ İMAR AFFINDAN DOĞAN HAKLAR NEDEN UYGULANMIYOR?
İzmir´in Karabağlar ilçesinde imar affından doğan hakların uygulanmamasını TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “İmar affı kanunu yürürlükten kalkmadan bölge halkının sorununu çözecek misiniz?” diye sordu.
HGS cezaları Meclis gündeminde
HGS cezaları Meclis gündeminde
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, HGS bakiyesinde ücret olmasına karşın, ücretin bakiyeden düşmeyerek sürücülere kesilen cezaları Meclis gündemine taşıdı.
CHP´li Sertel, yerel basının sorunlarını Meclis´e taşıdı
CHP´li Sertel, yerel basının sorunlarını Meclis´e taşıdı
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yerel basının sorunlarını aktarmak amacıyla Meclis´te basın toplantısı düzenledi.
CHP´li Muharrem İnce; “IMF´e borç vereceğiz diye dayılanmaktan, IMF´den yardım dilemeye geçiş”
CHP´li Muharrem İnce; “IMF´e borç vereceğiz diye dayılanmaktan, IMF´den yardım dilemeye geçiş”
24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce AKP iktidarını kötü giden ekonomi üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu.
“İşsizlik Fonu´nun yağmalanmasına, Parababalarına peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz!”
“İşsizlik Fonu´nun yağmalanmasına, Parababalarına peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz!”
Ankara Sanayi Odası (ASO) ekonomideki kriz nedeniyle işçi ücretlerinin 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu´ndan ödenmesi çağrısına HKP´den sert tepki geldi. HKP, “İşsizlik Fonu´nun yağmalanmasına, Parababalarına peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz!” başlıklı bir açıklama yayınladı.
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ? -Hapşırdığınız zaman kalbinizde dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur. (Ya bi kez griptim hesapladım 120 kez hapşırmışım demek ki kalbim 1 dakika durmuş o gün) -Eiffel kulesinin tepesine çıkana kadar

İlginç Bilgiler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çıkacağım merdivene sabırı merdiven yaparım.

Mevlana
İzmir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:19 13:23 15:51 18:10 19:39
Kurabiye hamurunun elinize yapışmasını istemiyorsanız ellerinizi soğuk suyla ıslatıp kuruladıktan sonra kurabiyeye şekil verin. Kurabiyelerin zamanla sertleşmemesi için yanlarına bir-iki dilim kabuklu elma koyarak saklayınız. Elmanın yayacağı nem sayesin

Kurabiye - Bisküvi Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları